Kategorie
Podkarpackie Teatry

Stowarzyszenie Twórcze SztukPuk Sztuka


Siedziba: Rzeszów
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: sztuk.puk.sztuka@gmail.com


Główną działalnością prowadzoną przez Stowarzyszenie jest organizowanie przedsięwzięć kulturalnych, w których m.in. promowani są artyści oraz twórcy związani z Rzeszowem oraz szerzej z województwem podkarpackim i nie tylko. Jednym z celów działania stawianych przez Stowarzyszenie Twórczego “SztukPuk Sztuka” jest kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, stwarzanie możliwości kontaktu z wartościami kultury polskiej i światowej w różnych dziedzinach sztuki, w tym głównie teatru. Rozwój odbędzie się dzięki kontynuacji już istniejących projektów, które odbywają się cyklicznie. Należą do nich m.in. “Koncert muzyki żydowskiej – Hava Nagila Raysha” czy spektakl Pamiętasz, była miłość.

Stowarzyszenia stawiają sobie za cel ożywić i tchnąć w środowisko lokalne nową energię, która zainspiruje i zmotywuje mieszkańców do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w wydarzeniach osobom, które do tej pory nie uczestniczyły w życiu kulturalnym, Stowarzyszenie chce zainteresować mieszkańców i wyjść na przeciw ich potrzebom. 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr Formy Parra


Siedziba: Ustrzyki Dolne
Rok założenia: 1997
Sala: Ustrzycki Dom Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 14
Największa impreza: Festiwal Ustrzycka Teatromania
Dane kontaktowe: Ustrzycki Dom Kultury, ul. 29 listopada 31, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 608 746 552, grazynakaznowskachrapko@gmail.com

http://parra.com.pl/


Teatr Formy Parra powstał z inicjatywy Bogdana Augu­styna – dyrektora Ustrzyckiego Domu Kultury, który zaprosił do współpracy Grażynę Kazanowską-Chrapko, od 20 lat reży­serującą i prowadzącą teatr dla młodzieży i o niej. Reżyserka wspomina o inspiracji myślą Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora, Leszka Mądzika czy Józefa Szajny. Korzysta z rozwią­zań formalnych teatru plastycznego, fizycznego, lalkowego. Te inspiracje nie są przypadkowe dla absolwentki Podyplomo­wych Studiów Reżyserskich Teatru Dzieci i Młodzieży PWST we Wrocławiu. Tam zrozumiała, że ciało i lalki mają ogromną moc przekazywania emocji i wrażliwości artysty i warto je eksploa­tować. Teatr nie zamyka się na jedną formę wypowiedzi, dostosowuje język do możliwości aktorów i widzów, do przestrzeni, w której pracuje, i problemu, który go uruchamia.

Kazanowska-Chrapko współpracuje przede wszystkim z uczniami liceów. W czasie działalności Parra dała ponad 30 premier i około 250 pokazów spektakli w kraju i na świecie. W zespole było łącznie około 100 osób, a 13 z nich aktualnie związanych jest ze sceną w MDK Ustrzyki Dolne.

W 2016 roku Teatr Formy Parra zorganizował II edycję Festiwalu Ustrzycka Teatromania. Przegląd obejmował począt­kujące teatry amatorskie i niezależne, a wiek uczestników nie mógł przekraczać 19 lat. ­

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Amatorski Teatr Dramatyczny im. Józefa Żmudy


Siedziba: Stalowa Wola
Rok założenia: 1946
Sala: Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli
Aktualna liczebność zespołu: 18
Dane kontaktowe: ATD, Miejski Dom Kultury,
ul. 1 Sierpnia 9, 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 842 09 50

https://www.facebook.com/Amatorski-Teatr-Dramatyczny-im-J%C3%B3zefa-%C5%BBmudy-190432640974371/


Amatorski Teatr Dramatyczny powstał w 1946 roku przy Zakładowym Domu Kultury Huty Stalowa Wola. Jego założy­cielem był Józef Szporna, który zrealizował około 15 premier. Sławę i rozgłos przyniósł zespołowi Józef Worek Żmuda, chary­zmatyczny reżyser i wybitny aktor, który przygotował z człon­kami Teatru ponad 40 przedstawień. Po jego śmierci teatr po­stanowił przyjąć jego imię.

Obecnie zespół liczy 18 osób w wieku 17-75 lat, najstar­si członkowie brali udział w blisko 50 premierach. Od zawsze ATD sięgał po teksty dramatyczne, bajki, ludowe opowieści, by w końcu zdecydować się sięgnąć do historii jego aktorów i uczynić z ich doświadczeń scenariusz spektaklu teatralnego. Stało się tak za sprawą Anety Adamskiej (patrz Teatr Przedmie­ście). Aktorka-reżyserka fascynuje się historiami życiowymi swoich aktorów i po blisko 65 latach działalności ADT współ­tworzy spektakl o łączeniu życia z działalnością w Teatrze. Prze­tańczyć zmierzch to wspomnienia twórców po latach, które łączą się w zaskakującą całość, epatującą ciepłem i szczerością. Adamska nie stawia na wielki efekt wizualny, proponuje spo­kojny i piękny spektakl o przemijaniu, potrzebie atencji i wy­spowiadania się, nim zapadnie zmierzch.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr O. de. la.


Siedziba: Rzeszów
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: ul. Legionów 11/3, 35-111 Rzeszów, 
tel. 698 682 317, odelateatr@gmail.com


Teatr o.de.la powstał w 2014 roku, a od 2018 funkcjonuje w ramach Fundacji Teatr o.de.la. Założycielką i choreografką Teatru jest Marta Bury, koordynatorem pracy Tomasz Kuliberda.

Marta Bury jest socjolożką, aktorką teatru lalek, choreografką teatralną. Od czterech lat jest freelancerką skupioną na pracy z ruchem. Autorka metody pracy z ciałem „stawanie się przestrzenią” w której barwne wizualizacje psychokinetyczne wykorzystuje do tworzenia choreografii. Jej prace są raczej instalacjami ruchowymi opartymi w dużej mierze na improwizacji i dzikości ciała.

Aktualny repertuar: „Uwaga” (2019) „Kraksa”(2019)

SPEKTAKLE

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Magapar Teatr Światła


Siedziba: Lubaczów
Rok założenia: 1983
Sala: Miejski Dom Kultury w Lubaczowie,
ul. Marii Konopnickiej 2, 37-600 Lubaczów
Dane kontaktowe: tel. 515 513 053, magapar@tlen.pl

https://magapar.com/


Teatr Światła Magapar powstał z inicjatywy Barbary Thie­me. Liderka zespołu jest absolwentką Katolickiego Uniwersy­tetu Lubelskiego, kierunek historia sztuki, ukończyła też pody­plomowe Studia Teatru i Filmu na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez lata działalności reżyserskiej zajmowała się także pisaniem artykułów o teatrze i sztuce, wydała książkę o działalności teatru (B. Thieme, Magapar, Wieluń 2007). Jest stypendystką Instytutu Kultury i Nauki Janineum w Austrii. W Magaparze zajmuje się wszystkim – reżyserią aktorów i świa­teł, pisaniem scenariuszy, scenografią, choreografią i organiza­cją. Thieme przez lata wypracowała specyficzny język teatralny. Zupełnie zrezygnowała z używania słów i zwróciła się w stronę formy: ciała, światła i muzyki jako podstawowego budulca swo­ich spektakli, które mają pobudzać wyobraźnię i wrażliwość widza, prowokować go do przemyśleń i interpretacji zobaczonych obrazów. Często korzysta z wielkich lalek lub ubiera aktorów w maski i obszerne togi. Zdaniem reżyserki teatr może mówić jedynie symbolami, a wrażliwość i kompetencje kulturowe in­dywidualnego widza przeprowadzą go przez przedstawienie, tak by czerpał z niego jak najwięcej. Magapar pracuje w Miejskim Domu Kultury w Lubaczo­wie – tam odbywają się próby, ale część spektakli pokazywa­na jest w innych przestrzeniach – kościołach, opuszczonych budynkach, na wolnym powietrzu. Aktorzy współpracujący z Thieme to uczniowie lubaczowskich szkół. Co roku dochodzi do wymiany części zespołu i powstaje nowy spektakl. Jego temat zawsze zależy od grupy. Członkowie najczęściej sięgają po mi­tologię grecką, stare bajki i przypowieści lub tworzą autorskie scenariusze dotyczące podstawowych kwestii ludzkiego życia.

Jednym z wielu sławnych spektakli Magaparu są Miejsca (2006), opowieść o szukaniu celu w życiu, realizowaniu marzeń, próbach pokochania i zostania pokochanym. Dzięki tej pracy zespół w 2006 roku został zaproszony na Międzynarodowy Fe­stiwal Fringe w Nowym Jorku i zagrał na Broadwayu. Otrzymał również międzynarodowe nagrody na festiwalu na Florydzie: za wybitną reżyserię i koncept spektaklu.

To tylko jeden z wielu sukcesów zespołu Magapar. Do tej pory pokazywał swoje spektakle na najważniejszych scenach niezależnych w kraju i brał udział w międzynarodowych festi­walach teatralnych w: Szwajcarii, Francji, Danii, Anglii, Austrii, Niemczech, na Słowacji, w Kanadzie, Turcji, USA (dwukrotnie), w Tunezji. Teatr ten prezentował swoje przedstawienia na Ukra­inie, na Węgrzech, we Włoszech i Portugalii.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr S.A.N.


Siedziba: Przemyśl
Rok założenia: 2014
Sala: Zamek Kazimierzowski w Przemyślu
Aktualna liczebność zespołu: 13
Dane kontaktowe: facebook.com/teatrsan

https://teatrsan.wordpress.com/


Teatr wypełnia lukę w teatralnym życiu Przemyśla. Niestety w mieście nie ma zawodowego teatru, a jedynie stały niezawodowy Teatr Fredreum o określonej linii programowej. Dlatego właśnie kilkoro przyjaciół postanowiło założyć własny teatr, skierowany do widzów w każdym wieku. Zespół pracuje, podobnie jak Fredreum, w Zamku Kazimierzowskim. By zadowolić większość widzów, teatr opracował trzy główne bloki, w których powstają kolejne projekty. Teatral­ne poranki – to pomysł skierowany do najmłodszych, w jego ramach powstał serial teatralny Barwy lasu. Następna część programu to Teatr bliżej Ciebie – zespół organizuje spektakle i warsztaty wyjazdowe dla młodzieży i dorosłych w okolicznych miasteczkach i wsiach. I trzeci blok – Od juniora do seniora, or­ganizowany we współpracy z PCKiN „Zamek”. Na potrzeby tej części powstają spektakle familijne.

Teatr S.A.N. najchętniej korzysta z metody „pisania na scenie”, a co za tym idzie wszystkie scenariusze są autorskie i mogą zmieniać się wraz z potrzebami konkretnej widowni. Liderzy Aneta Mistelska i Rafał Paśko, a także cały zespół ko­rzysta z bogatej oferty warsztatów w całym kraju, a to, czego się nauczą, przekazują dalej, prowadząc warsztaty w szkołach podstawowych i gimnazjach. Teatr działa na zasadach wolon­tariatu i społecznego zaangażowania, jego członkowie na co dzień zajmują się zupełnie inną pracą zawodową.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr Fredreum


Siedziba: Przemyśl
Rok założenia: 1869
Sala: Zamek Kazimierzowski
Aktualna liczebność zespołu: 23
Największa impreza: Przemyska Wiosna Fredrowska
Dane kontaktowe: ul. Grodzka 1, 37-700 Przemyśl,tel. 16 678 25 43, 534213 655, biuro@fredreum.pl

http://www.fredreum.hekko24.pl/


owarzystwo Dramatyczne im. Aleksandra Fredry „Fredreum” założone zostało w 1869. Od początku zespół pra­cował w Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu. W pierwszych latach działalność tej amatorskiej grupy była utrudniona przez problemy lokalowe. Mimo wszystko aktorzy grali w małych do­mach kultury i prywatnych mieszkaniach. Po kilku latach podjęli działania na rzecz otrzymania jednej z sal Zamku Kazimierzowskiego w użytkowanie. Niestety do­piero w 1885 roku teatr otrzymał na to zgodę i przeprowadził się na stałe do Zamku. Co ważne, członkowie Towarzystwa musieli na własny koszt zrobić remont, tak by przystosować wnętrze do wymogów pracy teatralnej. Dwie wojny światowe zakłóciły pracę teatru i ponownie doprowadziły do zrujnowania budynku. W 1947 roku zespół otrzymał tytuł Stałego Niezawodo­wego Teatru i od tego czasu pracuje nieprzerwanie.

Przez lata działalności Teatr Fredreum dał blisko sto pre­mier. Najczęściej na scenie pokazywano teksty Aleksandra Fre­dry, choć zespół sięgał również po utwory innych autorów, pol­skich i zagranicznych, klasyków, komediopisarzy oraz autorów współczesnych. Oprócz sceny przemyskiej grupa prezentuje spektakle w Surochowie, gdzie urodził się ich patron, w Niena­dowej k. Dubiecka, gdzie spędził dzieciństwo w majątku dziad­ków, oraz we Lwowie, gdzie zamieszkiwał i zmarł.

Obecnie Towarzystwo Dramatyczne liczy kikudziesięciu czynnych członków, w tym 23 aktorów sceny na Zamku Kazi­mierzowskim. Podtrzymywana jest tradycja aktora amatora. Występujący nie otrzymują wynagrodzenia, ponieważ skromne wpływy z biletów często nie starczają nawet na pokrycie pod­stawowych potrzeb. Przemyska scena nie zatrudnia aktorów zawodowych, a zaprasza do współpracy mieszkańców miasta i okolicznych wsi. Dla Teatru najważniejsza jest pasja, zaanga­żowanie, ale także zróżnicowanie twórców, ich doświadczeń, wykształcenia i wieku.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr S.Tr.A.C.H.


Strasznie Trudno Analizować Czyjąś Historię

Siedziba: Krosno
Rok założenia: 2007
Sala: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
Aktualna liczebność zespołu: 5-10
Największa impreza: Nocne Teatralia Strachy, Małe Teatralia Strachy
Dane kontaktowe: ul. Kolejowa 1, Krosno, tel. 794 995 640

http://teatrstrach.blogspot.com/


Teatr S.Tr.A.C.H działa przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie od 2007 roku. Powstał z chęci promowa­nia teatru alternatywnego, a także poszukiwań artystycznych z zakresu słowa, ciała i muzyki. Jednak nie odcina się od trady­cyjnego teatru i chętnie sięga po jego rozwiązania formalne. Początkowo grupa związana była z Teatrem ITD, który założył i prowadzi Henryk Wichniewicz, później postanowili pójść własną drogą. Chętnie inspirowali się pracami i warsztatami większych grup offowych jak Teatr Brama, Teatr Ósmego Dnia czy Teatr Akt. Grupę założyło dziesięcioro studentów, którzy podzieli się funkcjami i obowiązkami, tak by każde z nich mogło robić to, co lubi, jednocześnie rozwijając indywidualne zdolności re­żyserskie, scenopisarskie, organizacyjne czy filmowe. Z powo­du studiowania w różnych miastach Polski Teatr rzadko dawał premiery, a większość energii poświęcił na organizowanie Nocy Teatralnych Strachy, warsztatów i innych wydarzeń aktywizują­cych krośnieńską społeczność.

W 2011 roku Strachy uzyskały miano międzynarodowego festiwalu teatrów alternatywnych. W jego ramach prowadzo­ne są wakacyjne warsztaty teatralne, podczas których aktorzy S.Tr.A.C.H-u i zaproszeni goście pracują z młodzieżą nad świa­domością ciała, emisją głosu, a także uczą technik sztuki perfor­mansu, teatru cieni. Nie zapominają o zainteresowanych, którzy woleliby pisać o teatrze niż pocić się na warsztatach fizycznych. Co roku prowadzone są wykłady, prelekcje i warsztaty z pisa­nia recenzji teatralnych. Ważne, że Festiwal nie ma charakteru konkursowego, jest przeglądem prac kluczowych teatrów nie­zależnych. Zdaniem Organizatorów to jest najważniejsze dla powstawania nowych offowych grup na Podkarpaciu.

Teatr S.Tr.A.C.H w ciągu 9 lat pokazał publiczności 6 pre­mier: Istnienie w reżyserii Natalii Czernickiej, zespołowy Instynkt i 4 kolejne spektakle-performanse reżyserowane przez Pawła Wronę – Zlepione ciała, Performance cieni, 4 muzykanci z Bremy, Moje szczęście.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr TATA


Teatr Amatorskich Tradycji Artystycznych

Siedziba: Brzozowo
Rok założenia: 1996
Sala: Brzozowski Dom Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie
Dane kontaktowe: ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów

http://www.bdk.net.pl/Teatr_TA_TA.html


Teatr Amatorskich Tradycji Artystycznych (w skrócie TATA) w tym roku obchodzi swoje dwudzieste urodziny. Założycielem i liderem zespołu jest Damian Kierek – absolwent Wydziału Re­żyserii Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako­wie. To z jego inicjatywy w 1996 roku w Krośnie powstał spek­takl Męski łagier Ludmiły Pietruszewskiej, który zainaugurował działalność Teatru TATA.

Damian Kierek na stałe współpracuje z zawodowymi tea­trami na Słowacji, dlatego jak sam twierdzi: „TATA bardziej bywa niż jest, a jego działalność ściśle wiąże się z ogromną potrzebą powrotu do Polski i współpracy z ludźmi, którzy naprawdę ko­chają teatr”. Do tej pory zespół dał tylko 5 premier. Wspomniany Męski łagier, Ars moriendi – spektakl-kolaż antycznych tekstów pochodzących z Antologii Palatyńskiej, inskrypcji nagrobnych oraz fragmentów wierszy, epigramatów i innych utworów sta­rożytnych, Odyseja według eposu Homera (1999), Persowie na podstawie tragedii Ajschylosa (2000). To ostatnie przedstawie­nie zdobyło nagrodę za reżyserię i adaptację – Brązową Misę Borowiny – podczas Biesiady Teatralnej w Horyńcu Zdroju, Ty­skich Spotkań Teatralnych i II nagrodę Festiwalu Teatrów Stu­denckich „Proscenium” w Teatrze STU w Krakowie. Największym osiągnięciem Persów było zdobycie w 2001 roku nagrody za najlepsze odczytanie tematu antycznego na Międzynarodo­wym Festiwalu Dramaturgii Starożytnej w Kerczu na Krymie. Ucieczka z Alcatraz (2002) to ostatni projekt Teatru TATA, mo­nodram w wykonaniu Rafała Dłużniewskiego, który otrzymał kilka prestiżowych nagród, m.in. wyróżnienie III Festiwalu Mło­dej Dramaturgii „Widowisko” w Teatrze Miniatura w Gdańsku.

Od momentu powstania aż do dziś Teatr TATA pracuje w Brzozowskim Domu Kultury. Poza działalnością teatralną Damian Kierek i jego aktorzy prowadzą działalność edukacyj­ną i warsztatową dla różnych grup wiekowych. Lider zespołu w wolnych chwilach pracuje nad autorskimi monodramami, które z chęcią pokazuje z okazji ważnych wydarzeń w Krośnie lub Brzozowie, ponadto przez kilka lat prowadził młodzieżową grupę teatralną Bestia.

Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr Przedmieście


Siedziba: Rzeszów
Rok założenia: 2001
Aktualna liczebność zespołu: 11
Największa impreza: Źródła Pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna; Festiwal Teatralny „Buda Jarmarczna”
Dane kontaktowe: Teatr Przedmieście, ul. Reformacka 4, 35-026 Rzeszów, tel. 601 376 697, teatr.przedmiescie@wp.pl


Teatr Przedmieście jest pierwszym i najprężniej działa­jącym teatrem niezależnym w województwie podkarpackim. Aneta Adamska – absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersy­tetu Warszawskiego – zainicjowała powstanie tej grupy w 2001 roku. Początkowo zespół związany był z Krasnem, następnie z Łańcutem, a po dziewięciu latach pracy osiadł w Rzeszowie, gdzie liderka założyła Ośrodek Działań Teatralnych. Adam­ska reżyseruje, pisze scenariusze, a także gra w powstających przedstawieniach. Przez cały czas działalności realizuje konse­kwentną wizję artystyczną. Szczególnie interesują ją kwestie związane z tworzeniem i zmienianiem się indywidualnych tożsamości. Aktualnie w zespole pracuje 5 aktorek i 6 akto­rów, a w przeszłości Teatr współpracował z blisko 30 twórcami i twórczyniami. A ich wysiłek artystyczny doceniono, przyznając prawie 60 nagród na festiwalach całego świata.

Do tej pory Teatr dał 14 autorskich premier, w tym 2 w koprodukcji z Ośrodkiem Teatralnym CREARC z Grenoble (Francja). Przedmieście współpracuje również z Theater Frank­furt, Accademia Internazionale dell’ Attore z Rzymu, Studio Novecento z Mediolanu, Forn de Teatre Pa‘tothom z Barcelony i Stowarzyszeniem Processus – Le Retour d‘Ulysse z Paryża oraz licznymi instytucjami i teatrami w Polsce.

Ośrodek Działań Teatralnych organizuje wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym. Największą popularnością cieszy się wydarzenie naukowo-ar­tystyczne Źródła Pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna. W ramach trzydniowego festiwalu odbywają się wykłady, prelekcje, wy­stawy i spotkania z najważniejszymi badaczami, dokumentali­stami i twórcami, zajmującymi się dziedzictwem artystycznym Jerzego Grotowskiego, Tadeusza Kantora i Józefa Szajny. Wie­czorami swoje prace prezentują zespoły teatralne, które czerpią z myśli wielkich reformatorów polskiego teatru.

Ponadto Teatr Przedmieście organizuje mniejsze wyda­rzenia teatralne i kulturalne, np. Festiwal Teatralny inspirowa­ny sztuką Tadeusza Kantora „Buda Jarmarczna”; Ogólnopolskie Warsztaty Teatralne, zajęcia dla pań „Ścieżki Kobiet”, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Teatr po­wołał do życia Międzynarodowe Spotkania Teatru Alternatyw­nego Łańcuckie Noce Teatralne – wakacyjną imprezę, na której prezentowały się najważniejsze teatry niezależne pracujące w Europie. Niestety odbyły się tylko cztery edycje festiwalu, ostatnia w 2010 roku.

W ramach Przedmieścia działają trzy mniejsze grupy te­atralne – Teatr Rudy Kot dedykowany dzieciom poniżej V klasy szkoły podstawowej; Teatr Grymas dla młodzieży powyżej V klasy szkoły podstawowej i Teatr Pozytywka, w którym pracują licealiści i studenci.

SPEKTAKLE