Kategorie
Podkarpackie Teatry

Teatr S.Tr.A.C.H.


Strasznie Trudno Analizować Czyjąś Historię

Siedziba: Krosno
Rok założenia: 2007
Sala: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza
Aktualna liczebność zespołu: 5-10
Największa impreza: Nocne Teatralia Strachy, Małe Teatralia Strachy
Dane kontaktowe: ul. Kolejowa 1, Krosno, tel. 794 995 640

http://teatrstrach.blogspot.com/


Teatr S.Tr.A.C.H działa przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie od 2007 roku. Powstał z chęci promowa­nia teatru alternatywnego, a także poszukiwań artystycznych z zakresu słowa, ciała i muzyki. Jednak nie odcina się od trady­cyjnego teatru i chętnie sięga po jego rozwiązania formalne. Początkowo grupa związana była z Teatrem ITD, który założył i prowadzi Henryk Wichniewicz, później postanowili pójść własną drogą. Chętnie inspirowali się pracami i warsztatami większych grup offowych jak Teatr Brama, Teatr Ósmego Dnia czy Teatr Akt. Grupę założyło dziesięcioro studentów, którzy podzieli się funkcjami i obowiązkami, tak by każde z nich mogło robić to, co lubi, jednocześnie rozwijając indywidualne zdolności re­żyserskie, scenopisarskie, organizacyjne czy filmowe. Z powo­du studiowania w różnych miastach Polski Teatr rzadko dawał premiery, a większość energii poświęcił na organizowanie Nocy Teatralnych Strachy, warsztatów i innych wydarzeń aktywizują­cych krośnieńską społeczność.

W 2011 roku Strachy uzyskały miano międzynarodowego festiwalu teatrów alternatywnych. W jego ramach prowadzo­ne są wakacyjne warsztaty teatralne, podczas których aktorzy S.Tr.A.C.H-u i zaproszeni goście pracują z młodzieżą nad świa­domością ciała, emisją głosu, a także uczą technik sztuki perfor­mansu, teatru cieni. Nie zapominają o zainteresowanych, którzy woleliby pisać o teatrze niż pocić się na warsztatach fizycznych. Co roku prowadzone są wykłady, prelekcje i warsztaty z pisa­nia recenzji teatralnych. Ważne, że Festiwal nie ma charakteru konkursowego, jest przeglądem prac kluczowych teatrów nie­zależnych. Zdaniem Organizatorów to jest najważniejsze dla powstawania nowych offowych grup na Podkarpaciu.

Teatr S.Tr.A.C.H w ciągu 9 lat pokazał publiczności 6 pre­mier: Istnienie w reżyserii Natalii Czernickiej, zespołowy Instynkt i 4 kolejne spektakle-performanse reżyserowane przez Pawła Wronę – Zlepione ciała, Performance cieni, 4 muzykanci z Bremy, Moje szczęście.