Off-Baza

GOK International


Grupa Teatralna

Siedziba: Górzno
Rok założenia: 2014
Sala: sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie na120 osób
Aktualna liczebność zespołu: 7
Największa impreza: Rypińska Wiosna Teatralna (2015), warsztaty w ramach programu Lato w Teatrze (2014, 2015, 2016)
Dane kontaktowe: Maja Kwiatkowska (manager grupy),
tel. 507 766 461, maja.kwiatkowska@yahoo.com

https://www.facebook.com/gokinternational


W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górznie przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury przeprowadził diagnozę potrzeb kulturalnych wśród mieszkańców gminy. Badanie wykazało m.in. że jest grupa dzieci zainteresowana grą w teatrze. W odpowiedzi na taką inicjatywę zaproszono do współpracy Maję i Mata Kwiatkowskich – artystów zamieszkują­cych od niedawna gminę Górzno, związanych ze sceną muzycz­no-teatralną w Polsce i Holandii. Tak powstała Grupa Teatralna GOK International.

Od września 2014 roku Mat i Maja Kwiatkowscy zreali­zowali pięć spektakli: Terinell, Let’s SHAKE the SPEAR na podsta­wie tekstów Williama Shakespeare’a, inspirowany mitologią starożytnej Grecji Dym (I nagroda dla najlepszego zespołu dziecięcego na Ogólnopolskim Festiwalu „Rypińska Wiosna Teatralna”), Opowieści z tysiąca i jednej nocy w reż. Eweliny Mar­ciniak (w ramach organizowanego przez Instytut Teatralny „Lata w Teatrze”) i Vogue. Teksty są autorskie, a podstawowe założe­nie twórców to odejście od infantylnego traktowania dzieci i chęć wyciągnięcia ich z myślowych schematów. Autorzy nie obawiają się dotykać spraw delikatnych, poprzez absurd i gro­teskę starają się zmusić do myślenia nad prawami tego świata. W tym celu sięgają również do Biblii, mitologii, klasyki poezji i literatury, by na ich podstawie tworzyć teksty uniwersalne.

Spektakle są pełne humoru, pojawiają się w nich elemen­ty poezji śpiewanej oraz filmy, używane także jako elementy scenografii. Oprócz działań stricte teatralnych GOK International organizuje serię koncertów Muzyczne opowieści.