Off-Baza

Grenda Magdalena, „Teatr Porywacze Ciał”

Magdalena Grenda, Teatr Porywacze Ciał, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań 2014

Monografia Magdaleny Grendy poświęcona Teatrowi Porywaczy Ciał, jednemu z najbardziej konsekwentnych i jednocześnie kontrowersyjnych niezależnych grup teatralnych w Polsce. Założona została w 1992 roku we Wrocławiu przez studentów Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu – Katarzynę Pawłowską i Macieja Adamczyka, którym, zdaniem autorki, w dobie komercjalizacji sztuki udało się stworzyć teatr bezpośredni i odważny, bez barier intelektualnych czy elitarnych. Ponadto charakterystyczną dla Porywaczy Ciał stała się samowystarczalność artystów, którzy są reżyserami, aktorami, tworzą scenografie, a co najważniejsze piszą autorskie scenariusze. Na książkę składają się wywiady przeprowadzone z aktorami i współtwórcami teatru, jak też jego obserwatorami, kibicami, krytykami i komentatorami. Uzupełniono to wszystko drobiazgowym kalendarium oraz inną ważną informacją faktograficzną dotyczącą historii zespołu.