Off-Baza

Plata Tomasz, „Akademia Ruchu”

Akademia Ruchu, pod red. Tomasza Platy, CSW – Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Sztuk Performatywnych, Warszawa 2015

Książka Akademia Ruchu stanowi próbę podsumowania trzydziestoletniej historii jednego z najważniejszych polskich teatrów alternatywnych. Jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje o społecznej historii i wszechstronnych działaniach twórczych tego zespołu. Zawiera opracowania krytyczne takich autorów jak Tadeusz Nyczek, Marcin Giżycki i Tomasz Plata, komentujących działalność Akademii Ruchu zarówno w kontekście doświadczeń teatru jak i sztuk wizualnych – akcji plastycznej i performance art. Twórca i kierownik artystyczny Akademii Ruchu Wojciech Krukowski wypowiada się zarówno w ramach przedruków wcześniejszych wypowiedzi i wywiadów, jak i w formie eseju sumującego wspólne doświadczenie zespołu, którego sposób pracy ilustrują dokumentacyjne zapisy procesu twórczego oraz kalendarium najważniejszych dokonań. Książka przygotowana do druku przez Tomasza Platę. Zawiera około 300 fotografii.