Off-Baza

Poniatowska Marta, „Droga Bramy”

Gmina Goleniów, Goleniów 2016

Monografia poświęcona drodze twórczej założonego w 1996 roku w Goleniowie przez Daniela Jacewicza Teatru Brama. Drogi od nielicznej grupki entuzjastów funkcjonującej przy lokalnym domu kultury do niezależnego Stowarzyszenia Edukacyjno-Społeczno-Teatralnego z własną siedzibą i obszernym doświadczeniem w animacji życia kulturalnego regionu oraz organizacji festiwali teatralnych. Autorka, eksperymentując z możliwościami uchwycenia i opisu fenomenu tej instytucji, wybiera narrację bliską formom reportażowym. Przytaczając obszerne fragmenty wywiadów i rozmów z osobami, które w jakiś sposób byli lub wciąż są związane z placówką, tworzy cenną polifonię głosów i mozaikę portretów artystów środowiska offowego. Przedstawia główne elementy i sposoby myślenia o społecznej, edukacyjnej i artystycznej roli teatru, którym Brama przez cały czas starała się być wierna. Chronologii wydarzeń i komentarzom ich świadków towarzyszą liczne zdjęcia i materiały graficzne.