Off-Baza

Puzyna Konstanty, „Półmrok”

Konstanty Puzyna, Półmrok, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1982

Wybór szkiców i felietonów Konstantego Puzyny, krytyka teatralnego, teatrologa, redaktora, wspaniałego eseisty, publicystн i poety,pisanych dla „Polityki” i „Dialogu” w latach siedemdziesiątych. Tom uzupełniony został również o teksty, które nie doczekały się druku, a w niektórych publikowanych powtórnie przywrócono fragmenty skreślone przez redakcję „Polityki”. Puzynę, jako wybitnego obserwatora i komentatora życia teatralnego interesuje różnorakość form teatru profesjonalnego (także muzycznego), związki z tradycją i rozwojem kultury współczesnej. Poza tym wiele uwagi poświęca też teatrom studenckim oraz „grupom nieformalnym”, czyli, w dzisiejszej terminologii, offowym. Osobne miejsce zajmuje teatr Grotowskiego, jego założenia, rozwój i przemiany. Tom zawiera szkic-wspomnienie o twórczości Konrada Świnarskiego, pisany w dzień po jego tragicznej śmierci.

Do nabycia w antykwariatach.