Off-Baza

S/T Studium Teatralne


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 1995
Dane kontaktowe: steatralne@gmail.com


Studium Teatralne wyrosło z warsztatów teatralnych pro­wadzonych w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie przez Piotra Borowskiego, reżysera związanego wcześniej z Jerzym Grotowskim, a także z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gar­dzienice”. Studium utworzyli młodzi ludzie, przede wszystkim studenci Akademii Teatralnej i Uniwersytetu Warszawskiego. Z doświadczeń miejsca oraz ich osobistych przeżyć powstał spektakl Miasto (1996). W 1997 r. Borowski wraz z zespołem powołał Stowarzyszenie Studium Teatralne, pod którego au­spicjami instytucja ta działa do dziś. Siedzibą Studia jest Praga Południe. Grupa utrzymuje szeroko zakrojone kontakty zagra­niczne. Gościła między innymi Petera Brooka i Anatolija Wasi­liewa. Wielokrotnie występowała za granicą (m.in. we Włoszech, Brazylii, Wenezueli, Moskwie, Berlinie, Paryżu, Bogocie, Neapo­lu). Studium zrealizowało kilkanaście spektakli (m.in. Parsifal, Henryk Hamlet Hospital, Król kier znów na wylocie, Szepty ziemi, Deadline). Poza Borowskim swoje spektakle w Studium reali­zowali także inni artyści, tacy jak Paweł Passini oraz Akademia Ruchu. Studium finansuje się, pozyskując środki z konkursów organizowanych zarówno przez Ministerstwo Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego, jak również Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.