Off-Baza

Stańczyk Xawery, „Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996”

Xawery Stańczyk, Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2018

Książka poety i publicysty Xawerego Tadeusza Stańczyka. Jest to pierwsze opracowanie w sposób kompleksowy podejmujące tematykę kultury alternatywnej lat 80. i 90. Zjawisko to przedstawione zostaje w sposób oryginalny i wyczerpujący, z wyjątkową dbałością o szczegóły i wiarygodność źródłową. Autor pokazuje specyfikę kultury alternatywnej w społecznych i kulturowych kontekstach PRL i okresu transformacji ustrojowej. Książka otrzymała entuzjastyczne recenzje jako nowatorska, kompleksowo opisująca temat kultury alternatywnej, a także interesująca i przystępna językowo dla szerokiego odbiorcy. Książka powstała na podstawie pracy doktorskiej dr. Xawerego Stańczyka pt. „Kultura alternatywna w Polsce 1978–1996. Wyobraźnia, samoorganizacja, komunikacja”, obronionej w Instytucie Kultury Polskiej, na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.