Off-Baza

Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic


Siedziba: Orzesze-Jaśkowice
Rok założenia: 2011


Nazwa stowarzyszenia oraz profil działalności teatru wią­że się z tytułowym domem. Jak piszą twórcy: „Dom, który zo­stał zbudowany w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, jest naszym Domem. Nie wyróżnia się on od innych budowanych w tamtych latach i nie stoi za nim żadna tajemnicza legenda. Miejsce jak każde inne. Mieszkała i mieszka w nim nasza rodzi­na. Ale Dom z Jaśkowic to także miejsce, które powstaje i które, mamy nadzieję, ten zwyczajny budynek wypełniony rodziną za­mieni w przestrzeń, jakiej nie spotkacie tak łatwo gdzie indziej. Wszystko, co do tej pory zrobiliśmy i co dopiero mamy zamiar zrobić, jest przede wszystkim skierowane na rozwój miejsca, w którym zamieszkaliśmy i które od dawna jest naszym do­mem. Celem naszego stowarzyszenia jest Dom – wypełnio­ny sztuką, nauką i rozwojem. Tutaj chcemy realizować nasze spektakle, organizować warsztaty artystyczne oraz edukacyjne, kształtować życie kulturalne i naukowe wokół nas. Dążymy do stworzenia rodziny, która obrasta w sztukę i do sztuki, która wyrasta z naszej rodziny”.

Stowarzyszenie realizuje projekty poetyckie (I Ogólno­polski konkurs poetycki „Orzesze wydaje poetów”) oraz ba­dawcze (w 2014 r. I Otwarte Forum Twórcze i Naukowe oraz ogólnopolska konferencja naukowa Teatrologia na rozdrożach we współpracy z Zakładem Teatru i Dramatu Uniwersytetu Śląskiego). Blisko współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Orzeszu oraz Urzędem Miejskim w Orzeszu.

Dotychczas Stowarzyszenie Teatralne Dom z Jaśkowic zrealizowało m.in. spektakle: Program#1 Okno (teksty i reż. Ag­nieszka Gorzkiewicz i Piotr Tenczyk), Wschód spotyka Wschód (scen. i reż. P. Tenczyk), Dialog dwóch (reż. P. Tenczyk i Szymon Pilch), Lekcja pana Bogusławskiego (reż. Miłosz Markiewicz), Dziady, czyli dusz schodzenie z Akropolis we współpracy z Tea­trem Obecności z Zabrza (scen. i reż. P. Tenczyk), Aż stanie się światłość – spektakl plenerowy zrealizowany na Placu przed kościołem św. Jana Chrzciciela w Brennej (scen. i reż. P. Tenczyk).

SPEKTAKLE