Off-Baza

Studio Teatralne Koło


Miejsce: Warszawa
Sala: Teatr Soho, 100 miejsc
Rok założenia: 1998
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: ul. Mińska 25, 03-821 Warszawa, m.ignatowska@studiokolo.com

http://studiokolo.com/


Niezależna grupa teatralna założona w 1998 roku z inicja­tywy studentów warszawskiej Akademii Teatralnej i krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej. Od 2002 roku Studio Teatralne Koło działa jako stowarzyszenie, którego prezesem jest Marta Wójcicka – koordynatorka i producentka projektów artystycznych i edukacyjnych grupy.

Rok 2012 był rokiem przełomowym dla stowarzyszenia – po czternastu latach działalności Studio Teatralne Koło otwo­rzyło własną scenę w Soho Factory, na pofabrycznym terenie dawnych zakładów optycznych.

Koło tworzą profesjonaliści zajmujący się teatrem: akto­rzy, reżyserzy, producenci. Spektakle Koła oparte są głównie na autorskich scenariuszach Igora Gorzkowskiego. Przez lata zespół wypracował własną metodę twórczą, której zasadniczą częścią jest improwizacja aktorska. Z teatrem współpracują uznani aktorzy m.in. Agata Buzek, Marta Chodorowska, Anna Gajewska, Anna Sroka-Hryń, Magdalena Warzecha, Wiktoria Go­rodeckaja, Bartłomiej Bobrowski, Adam Ferency, Andrzej Ma­stalerz, Bartosz Mazur, Wiktor Korzeniewski, Przemysław Stippa i in. Stowarzyszenie wyprodukowało wiele przedsięwzięć tea­tralnych niezależnych twórców oraz akcji miejskich i wydarzeń lokalnych typu site-specific. Jednym z projektów współtwo­rzonych przez Koło był festiwal społeczno-artystyczny Projekt Praga. Teatr ma na swoim koncie ok. 30 realizacji, obecnie są to spektakle takie jak np. Tajemniczy klient (reż. I. Gorzkowski), Żyjemy w najlepszym z możliwych światów (reż. Karolina Kowal­czyk), Księżycowy chłopiec (reż. I. Gorzkowski), Dolina Muminków w listopadzie (reż. I. Gorzkowski).

Koło jest laureatem nagród na ogólnopolskich festiwa­lach: Grand Prix festiwalu Zdarzenia Tczew-Europa dla spekta­klu Rosyjski dramat, II nagroda podczas Łódzkich Spotkań Tea­tralnych 2000 za spektakl Strona zakwitających dziewcząt oraz nagroda indywidualna dla Aleksandry Bożek za rolę Albertynki czy Nagroda Feliksy Warszawskie za najlepszą drugoplanową rolę męską w sezonie 2012/2013 dla Bartłomieja Bobrowskiego za kreację Ariela w Burzy wg Shakespeare’a.

Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło prowadzące scenę Teatr Soho jest finansowane z dotacji m.st. Warszawa. Partne­rami teatru są: Soho Factory i Artanimacje.