Off-Baza

Szmida Ola, Obębowska-Piasecka Ewa, „Miasto w teatrze… „

Ola Szmida, Ewa Obębowska-Piasecka, Miasto w teatrze. Subiektywny przewodnik po poznaniu i spektaklach Strefy Ciszy, Stowarzyszenie Teatr Strefa Ciszy,Poznań 2013

Oryginalna książka jubileuszowa składająca się z dwóch narracji: plastycznej Oli Szmidy i literackiej Ewy Obrębowskiej-Piaseckiej. Choć z pozoru występują niezależnie od siebie, zaplatają się na różnych piętrach opowieści. Na piętrze pierwszym poznajemy Teatr Strefa Ciszy i dwadzieścia jego spektakli wybranych z okazji dwudziestych urodzin zespołu. Wracamy do Kwatery, Sąsiada 2000, Judaszy, Last Minute, Kurantów, 36.6, DNA, Salta Mortale i wielu innych. Na drugim piętrze nicujemy dwadzieścia terminów służących do opisu teatralnych zjawisk. Swoje tajemnice odkrywają przed nami: scena, kurtyna, zapadnia, widz, bankiet… Na trzeciej kondygnacji wędrujemy po symbolicznym mieście złożonym z domów, ulic, podwórek, placów, rynków, sklepów, biur, stadionów, świątyń i cmentarzy. A na piętrze czwartym zwiedzamy miasto konkretne – Poznań. Oglądamy jego fasadę, strych i piwnicę. Zagłębiamy się w magiczne  i przeklęte zakamarki. Jest pewnie i piętro piąte, ale tam Czytelnik wybiera się już na własną rękę, w czym ma mu pomóc mapa pełniąca rolę spisu treści.