Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Spiżarnia Form Artystycznie Nieoczywistych


Siedziba: Jelenia Góra
Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: ul.Wiejska 116B, 58-506 Jelenia Góra, spizarnia.fan@gmail.com


Spiżarnia Form Artystycznie Nieoczywistych zrzesza artystów młodego pokolenia. Ich celem jest propagowanie działalności artystycznej, promocja młodych artystów oraz zmniejszanie dystansu pomiędzy widzem, a twórcą. Redefiniują stare formy nadając im nowy nieoczywisty kształt i komentując rzeczywistość. Wierzą, że sztuka jest w stanie przełamać bariery i dotrzeć do każdego. 

Zrealizowali wiele inicjatyw o charakterze kulturalnym: I Ogólnopolski Konkurs Wokalny Vox populi, teledysk arii operowej Hrabiego z opery Wesele Figara W.A. Mozarta, wyk. P. Piskozub, spektakl Męskie perspektywy miłości, reż. M. Brodowski w koprodukcji z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Baśń o Legendach Karkonoskich, reż. M. Brodowski oraz KORPO_racje. Spektakle były grane w Teatrze Polskim we Wrocławiu, Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, Otwartej Papierni w Jeleniej Górze, Jeleniogórskim Centrum Kultury, Teatrze Rozrywki w Chorzowie. 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Teatr Maska


Siedziba: Jelenia Góra
Rok założenia: 1995
Dane kontaktowe: ul.K.Trzcińskiego 12, 58-506 Jelenia Góra,
tel. +48 698 67 57 33, maska@teatrmaska.com.pl


Stowarzyszenie TEATR MASKA w Jeleniej Górze skupia w swoich szeregach osoby, które są pasjonatami różnych dziedzin sztuki: teatru, plastyki, muzyki, filmu i sztuk wizualnych. Zespół ma swoją siedzibę w OSIEDLOWYM DOMU KULTURY. Od 1995 stworzył kilkanaście spektakli o różnej tematyce. Również dla dzieci i młodzieży. Przez wiele lat przygotowywał także spektakle uliczne. Aktorzy to profesjonalny zespół zawodowo zajmujący się teatrem. .

Teatr Maska jako jeden  pierwszych w Polsce stworzył cykl spektakli edukacyjnych („Rozprawa o średniowieczu”, „Renesans czyli jak Wam się podoba”, „Barock w trampkach”). Bawić i uczyć – to jego hasło przewodnie.   W spektaklach dla młodzieży i dorosłych oraz dla dzieci zawsze przyświeca zasada – widz jest najważniejszy! 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Teatr Osób Uzależnionych Karawana


Siedziba: Jelenia Góra – Sobieszów
Rok założenia: 2009
Sala: MDK Muflon w Sobieszowie
Aktualna liczebność zespołu: 8
Dane kontaktowe: Miejski Dom Kultury „Muflon”,
ul. Cieplicka 172, 58-570 Jelenia Góra,
tel./fax. 75 75 537 70, muflon@sobieszow.pl

https://www.facebook.com/Teatr-Karawana-107211937632289/


Teatr Osób Uzależnionych Karawana powstał z inicjaty­wy dyrektor MDK „Muflon” Aleksandry Jarocińskiej, Bogumiły Błaszczyk – kierownika Poradni Terapii Uzależnień od Alkoho­lu i Współuzależnienia przy Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze oraz Tadeusza Rybickiego – reżysera, aktora Teatru Cinema z Michałowic. Grupę tworzą osoby uzależnio­ne i wychodzące z uzależnienia. Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie procesu terapeutycznego, ułatwienie osobom uzależnionym wyjścia z wykluczenia i marginalizacji społecz­nej. Praca teatru jest skierowanym do wszystkich pomysłem na alternatywne wobec używek formy spędzania wolnego czasu i aktywności społecznej. Spotkania odbywają się z udziałem te­rapeuty. Jak mówi instruktor oraz reżyser przedstawień zespo­łu, Tadeusz Rybicki: „Najważniejsze jest otwieranie emocjonalne uczestników. Chodzi o spotkania, wspólnotę, artykułowanie emocji. To siła teatru amatorskiego. I to jest wspaniałe”.

W tematyce spektakli grupa nie czerpie bezpośrednio z codziennego życia jej członków, ale bierze na warsztat dobrą, interesującą literaturę, szukając dla niej niebanalnych i nieoczy­wistych środków wyrazu. Dotychczasowe premiery Karawany to: Na pełnym morzu S. Mrożka (2009), Ubu król A. Jarry’ego (2011), Podróże dookoła pokoju stołowego wg scenariusza T. Rybickiego (2012), Pokój H. Pintera (2013), Bajka wg wierszy J. Brzechwy, J. Tuwima i D. Wawiłow (2014) oraz Policja S. Mrożka (2016). Zespół zrealizował także film Przekręt, pokazywany na festiwalu Lubuskie Lato Filmowe w Łagowie.

Teatr Karawana zdobył Grand Prix na III Ogólnopolskich Prezentacjach Teatrów Amatorskich we Wrocławiu 2011 oraz Nagrodę Główną na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych. Wy­stępował m.in. na Festiwalu Malta w Poznaniu, w Teatrze Kana w Szczecinie, Festiwalu Bemowskie Zaburzenia Teatralne.

Obecnie skład zespołu uległ odświeżeniu (nad spekta­klem pracują Janusz Belczyk, Dariusz Jezierski, Anna Jodko, Piotr Marszałek, Adam Marzec, Beata Chłopeniuk), zaś metoda i tempo działań – uspokojeniu. Próby mają charakter otwar­ty; oprócz osób zdecydowanych na granie w spektaklach do udziału w rozgrzewkach oraz w próbach (w charakterze obser­watorów) zapraszani są wszyscy chętni. Terepeutką grupy była w latach 2009-2015 Bogusława Błaszczyk. Obecnie funkcję tę pełni Dominik Meinhart.