Off-Baza

Teatr Czrevo


Dane kontaktowe: tel. 511 673 151, teatr@czrevo.pl (Joanna Troc)


Jednoosobowym Teatrem Czrevo kieruje Joanna Troc. W swojej działalności artystycznej koncentruje się na unikal­nym klimacie pogranicza polsko-białoruskiego. Z tego też powodu sztuki, które ów teatr prezentuje, grane są w języku podlaskich Białorusinów. Budowaniu wspólnoty kontaktów i wzajemnych oddziaływań służy także organizowany od 2014 roku Festiwal Teatralny „Ode”, na który organizatorzy zapraszają grupy ze wschodniej strony granicy. Troc realizuje monodramy (np. Ksenia), ale i angażuje do swoich spektakli reprezentantów lokalnej społeczności, jak w przypadku sztuki Bieżeńcy zrealizo­wanej z grupą młodzieży w Muzeum Białoruskim w Hajnówce. Nie stroni także od lalek, co widać w przedstawieniu Majoviênie. Szereg spektakli Teatr Czrevo przygotował, korzystając ze sty­pendium artystycznego Prezydenta Miasta Białegostoku.