Off-Baza

Teatr Korba


Stowarzyszenie Teatr „Korba”

Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2000
Sala: współpraca z Dolnośląską Szkołą Wyższą i Autorskimi Liceami Artystycznymi „ALA” we Wrocławiu
Aktualna liczebność zespołu: 5
Dane kontaktowe: teatrkorba@wp.pl


Teatr Korba działa na terenie Wrocławia i okolic. Powstał z inicjatywy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego: Marcina Jagodzińskiego i Tomasza Wojtkiewicza. W pierwszych latach istnienia zespół funkcjonował przy Uniwersytecie Wrocławskim jako teatr studencki, w latach 2005-2006 działał pod opieką Towarzystwa Edukacji Otwartej, a od 2007 roku jest zarejestrowa­ny jako stowarzyszenie.

Korba tworzy przedstawienia głównie w oparciu o współ­czesne teksty dramatyczne, m.in.: Stoliki wg Bogusława Schae­ffera (2002), Masztalerz Marty Grochowiak (2003), Sie kochamy Murray Schisgal (2004), Piaskownica Michała Walczaka (2005), Zabij mnie Marka Modzelewskiego (2006), Justyna (2008) na podstawie Justyna, siostra mojej Małgorzaty Mroczkowskiej, Przemieszczenie (2012) na podstawie Nigdy nie byłem w Bag­dadzie Abla Nevesa, Pan P. (2014) na podstawie Pana Poduszki Martina McDonagh, a ostatnio W stanie (2016) na motywach Rio Marka Kochana . Powstał też cykl kameralnych monodra­mów w reżyserii Pauli M. Napory na podstawie współczesnej polskiej literatury, m.in. Na sprzedaż wg Mirosława Prandoty (2004), Alicja wg Marty Fox oraz przygotowane przez Tomasza Rytwińskiego inscenizacje mało znanych utworów Aleksandra Fredry Świeczka zgasła (2004) i Koncert (2005).

W latach 2007-2008 Teatr Korba współpracował z wło­skim Cooperativa Theatralia z Livorno. Efektem odbywających się we Włoszech warsztatów były dwa przedstawienia: Ex voto (2007), które zostało pokazane we Wrocławiu i Jelczu-Laskowi­cach oraz Jerozolima wyzwolona T. Tasso (2008) pokazana na Festiwalu polsko-włoskim w Jelczu-Laskowicach.

Teatr Korba pokazywał swoje przedstawienia m.in. w sali teatralnej Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich „ALA”, w Autorskiej Szkole Samorozwoju „ASSA”, w klubach: „Strefa Zero”, „Graciarnia”, „Krakowska 180”, w Ośrodku Grotow­skiego oraz w auli Instytutu Matematyki Politechniki Wrocław­skiej. Zespół brał udział w wielu przeglądach i festiwalach.

Teatr prowadzi warsztaty teatralne i spełnia funkcje edukacyjne: do zespołu przyjmowani są często młodzi ludzie, którzy mają tu szansę zdobyć pierwsze szlify aktorskie. Niektó­rzy z nich, tak jak Lesław Żurek czy Marta Ormaniec, podążają później ścieżką profesjonalnej kariery aktorskiej.