Off-Baza

Teatr Maat Projekt


Siedziba: Lublin
Rok założenia: 2004
Sala: Sala Czarna (51 miejsc), Sala Widowiska (170 miejsc) w Centrum Kultury w Lublinie
Największa impreza: Festiwal Maat
Dane kontaktowe: ul. Peowiaków 12, 20-007, Lublin,
tel. 81 466 61 25, teatr.maat@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/category/Performance-Art-Theatre/Teatr-MAAT-Projekt-188749491149271/


Teatr założony przez Tomasza Bazana wywodzi się z te­atru studenckiego inspirowanego działalnością Ośrodka Prak­tyk Teatralnych „Gardzienice”. Obecnie charakter pracy zespołu określić można jako taneczno-performatywny. Grupa zrealizowała kilkadziesiąt produkcji teatralnych, nie tylko spektakli (opierających się na butō i tańcu), ale także instalacji kolektyw­nych i performansów. Jej główną postacią jest Bazan współ­pracujący także z innymi teatrami, tancerzami i choreografami. Z zespołem Bazan zrealizował m.in. takie prace, jak Wake Up in the Evening (udział w Polskiej Platformie Tańca 2010), Indukcje (z udziałem Jacka Poniedziałka). W 2012 roku w ramach połą­czonej z festiwalem „Konfrontacje Teatralne” edycji Maat Festi­valu roku odbyła się premiera spektaklu Orlando na podstawie tekstów Virginii Woolf i Szczepana Orłowskiego.

Teatr Maat Projekt jest jednostką w ramach Centrum Kul­tury w Lublinie. Partycypuje w jej budżecie, ale także korzysta z innych form dotacji, na przykład ze stypendiów.