Off-Baza

Teatr Pijana Sypialnia


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2012
Dane kontaktowe: tel.505 673 768, teatrps@gmail.com


Teatr Pijana Sypialnia to największy niezależny teatr w kraju. Dyrektorem grupy jest Sławomir Narloch, w jej radzie artystycznej zasiadają reżyser Stanisław Dembski, kierownik muzyczny Daniel Zieliński i choreograf Mariusz Żwierko. Obec­nie zespół tworzy ponad stu artystów pracujących w sekcji ak­torskiej, Filharmonii Pijanej Sypialni, Zespole Wokalnym oraz w zespole tanecznym „Woda na młyn”. Przy teatrze działa także Studio Aktorskie prowadzące warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Spektakle prezentowane są zarówno w tradycyj­nych salach teatralnych, jak i w plenerze oraz nietypowych przestrzeniach postindustrialnych. W ramach cyklu „Teatr na leżakach” Pijana Sypialnia występuje z przedstawieniami w miej­scach letniego wypoczynku w całym kraju. W dorobku grupy znajdują się zarówno wieloobsadowe widowiska (Wesele), jak i bardziej kameralne przedstawienia, np. Osmędusze czy Latarnik; odwołania do klasyki (Wyspiański, Białoszewski), ale i spek­takle autorskie (Łojdyrydy, Wodewil warszawski, Klapsy, Sztuczki). Teatr zdobył liczne nagrody, między innymi w rankingu kryty­ków miesięcznika „Teatr” oraz w plebiscycie „Warszawiaki”. Jest także (wraz z BOOM Bardzo Oryginalną Ofertą Marketingową) twórcą Festiwalu Teatralnego WrzAWA.

Wchodzące w skład Teatru jednostki artystyczne stano­wią samodzielne podmioty. Zespół „Woda na młyn” powstał w 2013 roku z inicjatywy tancerzy oraz instruktorów mających za sobą doświadczenia w warszawskich uczelnianych zespo­łach pieśni i tańca. Choreografem grupy jest Mariusz Żwierko – pełniący tę samą funkcję w Teatrze Pijana Sypialnia. Koncen­trując się na folklorze, grupa tworzy kompozycje stylizowane do współczesnej muzyki folkowej i jazzowej.

Filharmonia powstała w 2015 roku i działa pod kierowni­ctwem Daniela Zielińskiego. W jej składzie znaleźć można ab­solwentów i studentów uczelni muzycznych oraz uczniów szkół muzycznych II stopnia. Poza uczestnictwem w spektaklach teatru muzycy realizują własne koncerty, biorą także udział w widowiskach łączących zespoły teatru, tancerzy i muzyków (Miasto/Wieś, Potańcówka przedmiejska). Teatr finansuje się ze środków własnych.