Off-Baza

Teatr Piosenki „Młyn”


Siedziba: Hrubieszów
Rok założenia: 2007
Sala: Sala w Hrubieszowskim Domu Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 7
Dane kontaktowe: tel. 84 696 26 15, hdk.hrubieszow@op.pl

http://www.teatrpiosenkimlyn.pl/


eatr powstał z inicjatywy poety Adama Szabata przy współpracy Andrzeja Pakuły, Macieja Łyki, Magdaleny Sielickiej i Tomasza Brudnowskiego. Jego opiekunem jest Andrzej Marut. Grupa działa przy Hrubieszowskim Domu Kultury. Poprzez rea­lizację koncertów, recitali i spektakli muzycznych (na repertuar składają się takie tytuły jak: Miłość pomiędzy wierszami, Wia­nami, Pamiętnik z miasteczka H, Młyn z konopą) grupa stawia sobie za cel promocję piosenki przy artystycznej współpracy z regionalnymi twórcami. Rekrutuje się z dorosłych, do współ­pracy zaprasza także młodych twórców. Teatr wydaje także płyty muzyczne.