Off-Baza

Teatr Pogranicze/Teatr Sejneński


Siedziba: Sejny
Rok założenia: 1990
Sala: Biała Synagoga
Największa impreza: „Księga teatru” – cykl spotkań teatralnych
Dane kontaktowe: teatr@pogranicze.sejny.pl

http://pogranicze.sejny.pl/teatr_sejnenski,69.html


Teatr działający przy Ośrodku „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, założonym w 1990 r. przez grupę animatorów kul­tury związanych wcześniej z teatrami Gardzienice, Stop oraz Ośrodkiem Kultury „Dąbrówka” w Poznaniu (Krzysztof Czyżew­ski, Małgorzata Sporek-Czyżewska), a także z Gminnym Ośrod­kiem Kultury w Czarnej Dąbrówce na Kaszubach (Wojciech i Bożena Szroeder). Pogranicze, od początku zorientowane na lokalne środowisko, używało teatru w społecznym kontekście, animując akcje parateatralne („Dom”, „Świątynia”) skierowa­ne do młodzieży. Stworzono też teatr dziecięcy, który dawał spektakle objazdowe. Po kilku latach z Ośrodka wyodrębnił się Teatr Sejneński, prowadzony przez Małgorzatę Czyżewską i Wojciecha Szroedera. Pierwszym spektaklem nowej grupy był Dybuk (1996), zagrała sejneńska młodzież. Później wysta­wiono także Wijuny oraz Kroniki sejneńskie. Ten ostatni spektakl okazał się ogromnym sukcesem, prezentowany był m.in. na Li­twie, w Niemczech, Bośni, Danii oraz w nowojorskim Teatrze La MaMa. Porusza wielonarodową historię miejscowości, a grany przez dzieci z Sejn: Litwinów, Rosjan-staroobrzędowców i Pola­ków, połączył misję społeczną i artystyczną. Przy teatrze działa także Orkiestra Klezmerska oraz szereg pracowni: Pracownia Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, Pracownia Edukacji Regionalnej, Pracownia Kronik Sejneńskich, Pracownia Muzycz­na, Pracownia Muzyki Miejsca, Pracownia Opowieści i Słowa, Pracownia Przyrodnicza (Ptasia, Ziemi), Pracownia Spiżarni Kra­snogrudzkiej, Pracownia Głębokiej Pieśni, Pracownia Maski, Pra­cownia Nowych Mediów, Pracownia Sztuki, Pracownia Wysta­wiennicza, Małe Muzeum Sejneńskie, Galeria „Biała Synagoga”, i Sejneńska Spółdzielnia Jazzowa. Ośrodek „Pogranicze” działa na wielu polach, dbając o swoisty ferment intelektualny, wzbu­dzany pod patronatem związanego z pobliską Krasnogrudą Czesława Miłosza. Warto pamiętać, że tak szeroka działalność narodziła się z teatru – artyści, przybywając do Sejn, kończyli pracę nad spektaklem Tę-tent (na podstawie Krwawych godów Federico Garcii Lorki), którego prezentacja była okazją do zro­zumienia, iż aby pojąć, czym jest pogranicze, należy zostać ani­matorem kultury czynnej – słuchać ludzi.