Off-Baza

Teatr Remus


Miejsce: Warszawa
Sala: w siedzibie teatru przy ul. Kępnej 6 (40 miejsc)
Rok założenia: 1995
Aktualna liczebność zespołu: 10
Dane kontaktowe: teatr.remus@wp.pl

https://www.facebook.com/teatrremus/?hc_location=ufi


Grupa działa w ramach Stowarzyszenia Teatralnego Re­mus. Twórcy określają go jako należącego do nurtu Trzeciego Teatru zdefiniowanego przez Eugenia Barbę. Oprócz wystawiania spektakli w centrum ich zainteresowań leży sposób, w jaki teatr jest obecny w otaczającym go środowisku społecznym i kulturowym. Dla zespołu wiąże się to z potrzebą wychodzenia poza zamknięte, elitarne kręgi kultury wysokiej czy awangardowej i pracy w środowiskach podlegających kul­turowej i społecznej marginalizacji. Zespół realizuje projekty animacji kultury w wykluczonych środowiskach popegeerow­skich oraz na warszawskiej Pradze-Północ. W repertuarze grupy znajduje się np. spektakl Obsesja – opowieść poruszająca prob­lem rasizmu, oparta na świadectwach osób doświadczających agresji na tle rasowym, skonfrontowana z estetycznymi formu­łami rodem z egzotycznych kultur (pieśni i tańce odwołujące się do tradycji azjatyckich, afrykańskich, europejskich). Wiatr pustyni to z kolei przeznaczona dla całej rodziny adaptacja sufickiej opowieści pt. Prząśniczka Fatima i namiot. Przy przy­gotowywaniu spektakli artyści korzystają z grantów i dotacji samorządowych i ministerialnych.