Off-Baza

Teatr Resursa


Miejsce: Radom
Rok założenia: 2011
Dane kontaktowe: resursa@resursa.radom.pl, robertstepniewski@wp.pl


Teatr działa w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Oby­watelska” w Radomiu. Kierownikiem i instruktorem grupy jest Robert Stępniewski. Zespół rekrutuje się z uczestników bezpłat­nych warsztatów teatralnych dla dorosłych, młodzieży i dzieci, dzięki czemu dysponuje wielopokoleniową obsadą. Repertuar teatru charakteryzuje niebanalny dobór tekstów. Korzystając ze spuścizny klasycznych autorów, takich jak Witold Gombrowicz czy Stanisław Ignacy Witkiewicz, artyści sięgają do mniej oczy­wistych przykładów z ich dorobku, czego efektem są spektakle Dziewictwo wg opowiadań Gombrowicza oraz Wybryk (każdy akt kosztuje dolara) wg juweniliów Witkacego. Korzystają także z repertuaru współczesnego i lokalnego zarazem – działalność inaugurowali sztuką Diabły radomskiego pisarza i dziennika­rza Sebastiana Równego. Kolejnym przykładem podejmowania aktualnych tematów jest przedstawienie Byłem cztery miesiące w Amsterdamie, oparte na tekstach radomskich autorów – Grze­gorza Bartosa, Marka Modzelewskiego, Teresy Opoki. Artyści próbowali także przenieść na deski sceny film Szef wszystkich szefów Larsa von Triera. Grupa była nagradzana na przeglądach i festiwalach teatrów amatorskich (Piotrków Trybunalski, Ho­ryniec Zdrój). Formacja stanowi część OKiSz „Resursa Obywa­telska” i partycypuje w budżecie tej instytucji, pozyskują także pieniądze od sponsorów.