Off-Baza

Teatr S


Siedziba: Zbąszyń
Rok założenia: 1989
Dane kontaktowe: ul. Powstańców Wielkopolskich 12, 64-360 Zbąszyń,
tel. 68 38 47 945; 68 38 60 874, kultura.zbaszyn@gmail.com


Тwórcami Zbąszyńskiej Sceny Plastycznej, czyli Teatru S, są Ireneusz i Katarzyna Solarkowie. Pierwszy spektakl zespołu to Autoportret (1989). W lipcu 2016 roku założyciel teatru za­kończył działalność, grupa jednak działa nadal. Przez ćwierć wieku przewinęło się przez nią około siedemdziesięciu osób.

Teatr S pod koniec lat 90., wystawiwszy takie spektakle jak Legendy zbąszyńskie – widowisko plenerowe odbywające się w środku nocy w parku miejskim, Biała Dama oraz Żydzi określił swój charakter. Posługuje się jedynie plastycznymi środ­kami wyrazu, łączy muzykę, światło, ruch sceniczny, budując ruchome obrazy zmuszające widza do refleksji. Do słowa artyści wrócili dopiero w Trzech stanach skupienia (2016), pożegnalnym spektaklu Solarka, poruszając temat walki z chorobą i swoimi słabościami.