Off-Baza

Teatr Scena Lubelska 30/32


Miejsce: Warszawa
Sala: 50 miejsc
Rok założenia: 2005
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: ul. Lubelska 30/32 lok nr 7, 03-802 Warszawa,
tel. 609 020 196, scenalubelska@gmail.com

http://www.scenalubelska.art.pl/


Teatr Scena Lubelska działa na warszawskim Kamionku, tuż obok Dworca Wschodniego, na trzecim piętrze artystycznej kamienicy mieszczącej wiele pracowni twórczych i kilka tea­trów offowych. Jest instytucją nieformalną, pierwotnie zwią­zaną ze Stowarzyszeniem Pracownie Twórcze Lubelska 30/32, a od 2014 roku z Fundacją Sceny Lubelska 30/32, która została założona, aby wspierać działania teatru. Założycielem Sceny i reżyserem większości spektakli jest Dariusz Kunowski. Teatr realizuje przedstawienia zróżnicowane gatunkowo – znajdzie­my wśród nich m.in. spektakle lalkowe, musical, farsę, dramat realistyczny. Łączy je ważna rola muzyki i tańca, wyobraźnia plastyczna oraz częsta inspiracja tradycją. W repertuarze m.in. Róża ze Skaryszewskiej i Wiech po żydowsku. Większość spekta­kli skierowana jest do widzów dorosłych, lecz w repertuarze są także spektakle dziecięce (m.in. Ferajna pana Dropsa, 100- noga i spółka). Scena Lubelska została nagrodzona za reżyserię przedstawienia Dawid wg Biblii w przekładzie J. Wujka i psałte­rza w przekładzie F. Karpińskiego na Festiwalu Teatrów Obrzę­dowych w Warszawie (2006). Zespół aktorski Sceny tworzą zarówno aktorzy wywo­dzący się z teatru offowego, jak i aktorzy zawodowi. Z teatrem współpracowało wielu artystów, a wśród nich muzycy i tance­rze: Janusz Prusinowski, Piotr Zgorzelski, Katarzyna Szurman, Mieczysław Litwiński, Tadeusz Sudnik, Rui Ishihara, Ilona Try­buła czy Heniek Małolepszy.

Oprócz własnych przedstawień Scena Lubelska 30/32 or­ganizuje spektakle i koncerty gościnne, wydarzenia skierowane do społeczności lokalnej oraz warsztaty aktorskie i taneczne. Ważnym elementem działalności teatru są skierowane do dzieci cykliczne projekty z zakresu edukacji artystycznej. Ponadto gru­pa pomaga w przedsięwzięciach zaprzyjaźnionych artystów – na ich scenie powstawały m.in. spektakle Stowarzyszenia Prak­tyków Kultury i Teatru Praktycznego. Teatr działa obecnie przy Fundacji Sceny Lubelska 30/32, a finansowany jest ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędu Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.