Off-Baza

Teatr Sztuk


Siedziba:
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: manager@teatrsztuk.pl, biuro@teatrsztuk.pl


Teatr Sztuk został założony przez Ewelinę Ciszewską i Roberta Balińskiego. Badają oni różne zjawiska we współczesnej nauce i kulturze, zestawiają wynalazki techniki z tradycyjnym myśleniem o człowieku i świecie. Wyrażają siebie poprzez performance, pantomimę, film, koncert, instalację, multimedia jak również stojącą na przeciwległym biegunie myśl naukową. Widzą w tym szansę na stworzenie nowego języka sztuki.

Teatr powstał z potrzeby wymiany myśli, zbadania tego, co nieznane, nowe, intrygujące. Od lat zaprasza do wspólnych działań artystów pochodzących z różnych stron świata, ludzi zajmujących się różnymi dziedzinami sztuki, równie niespokojnych i twórczo zaangażowanych. Punktem wyjścia dla działań teatralnych jest sztuka pantomimy. Jednak są wśród członków także mimowie, tancerze, klauni, aktorzy, performerzy, filmowcy, plastycy, muzycy, również badacze kultury i naukowcy. 

Materiał nadesłany.