Off-Baza

Teatr Trans-Atlantyk


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2015
Dane kontaktowe: teatrtransatlantyk@gmail.com


Teatr Trans-Atlantyk to międzynarodowa grupa teatralna, której korzenie sięgają 2014 roku. Założona została z inicjatywy Paula Bargetto – amerykańskiego reżysera i dyrektora festiwa­lu teatralnego Undergroundzero w Nowym Jorku, który od lat interesuje się polską dramaturgią i inscenizuje polskie sztuki teatralne w Europie i Ameryce. Od 2015 teatr działa w ramach Fundacji Teatru Trans-Atlantyk, założonej wspólnie z aktora­mi Grzegorzem Sierzputowskim i Martą Król. Obecnie grupa pracuje z wieloma aktorami, dramaturgami i muzykami, m.in. Małgorzatą Sikorską- Miszczuk, Heleną Chorzelską, Krzysztofem Polkowskim, Tomaszem Sobczakiem, Julią Trembecką, Wojcie­chem Żołądkowiczem. W dorobku zespołu znaleźć można za­równo performanse (Rainbow Vacuum Cleaner), wykłady perfor­matywne (Rounding to Zero), spektakle dokumentalne (Album Karla Höckera – na podstawie metod opracowanych przy okazji tego przedstawienia teatr prowadzi również warsztaty teatru dokumentalnego), jak również dzieła wymykające się gatun­kowym klasyfikacjom – jak spektakl California, zawierający w sobie zarówno wpływy teatru dokumentalnego, jak i rock opery. Spektakle wystawiane są zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Grupa prezentowała swoje przedstawienia w wie­lu krajach świata (m.in. w Chinach, Francji, Niemczech, USA). Teatr finansuje się ze środków własnych, niekiedy zdobywając dodatkowe środki z instytucji publicznych.