Off-Baza

Teatr WARSawy


Miejsce: Warszawa
Sala: Rynek Nowego Miasta 5/7, ok. 150 miejsc
Rok założenia: 1997 (wcześniej Teatr Konsekwentny)
Aktualna liczebność zespołu: brak stałego zespołu
Dane kontaktowe: tel. 22 468 00 99, bilety@teatrwarsawy.pl

https://teatrwarsawy.pl/


Grupa, prowadzona przez Adama Sajnuka, jest konty­nuacją Teatru Konsekwentnego. Od 2013 roku siedziba teatru mieści się w budynku dawnego kina „Wars” przy Rynku No­wego Miasta. Lokalizacja ta bardzo dobrze wpisuje się w kon­cepcję teatru „miejskiego”, wsłuchanego w głos otaczającej go rzeczywistości. Teatr poszukuje przede wszystkim dialogu z widzem, którego rozumie jako człowieka nowoczesnego, ot­wartego, niezależnego myślowo oraz szukającego tożsamości z miejscem i ze społecznością. Grupę tworzy stały zespół osób współpracujących. Są to zawodowi, uznani reżyserzy, aktorzy, scenografowie, kostiumologowie, reżyserzy świateł.

Najważniejsze zrealizowane dotąd na scenie Teatru WAR­Sawy działania to: 10 premier i 6 koprodukcji, ponad 350 wyda­rzeń, działania edukacyjne, społeczne, scena muzyczna, dwie edycje Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesne­go. W repertuarze teatru są zarówno propozycje kabaretowe (Pożar w burdelu), jak i utwory współczesne, o poważniejszej tematyce (Dziwka z Ohio, Tato nie wraca). Spektakle grupy były wielokrotnie nagradzane. Kompleks Portnoya został wyróżnio­ny dwoma Feliksami Warszawskimi: za reżyserię (Adam Saj­nuk i Aleksandra Popławska) oraz za debiut (Anna Smołowik). Z kolei dzięki głównej roli w Zaklętych rewirach Feliksa otrzy­mał Mateusz Banasiuk. Spektakl I będą święta tria Przepiórska/ Rowicki/Ratajczak stał się najczęściej nagradzanym w Polsce monodramem. Teatr działa w ramach Stowarzyszenia Teatru Konsekwentnego. Budynek, który jest siedzibą teatru, przy Ryn­ku Nowego Miasta 5/7, jest wykorzystywany dzięki wsparciu Miasta Stołecznego Warszawa – Dzielnicy Śródmieście. Środki pozyskiwane z budżetu miasta stanowią jedno z podstawo­wych źródeł utrzymania się teatru.