Off-Baza

Teatr Zbożowy


Fundacja Studio TM

Siedziba: Kielce
Rok założenia: 2009
Dane kontaktowe: ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce


Fundacja Studio TM od 2009 roku prowadzi Teatr Zbożo­wy. Organizują działania dla dzieci i młodych ludzi uzdolnio­nych aktorsko, tanecznie, muzycznie, plastycznie, pochodzą­cych z różnych środowisk, także tych zagrożonych wyklucze­niem społecznym. Fundacja aktywnie włącza się we wszystkie akcje związane z promowaniem tolerancji. W repertuarze Tea­tru Zbożowego są następujące spektakle: Serenada, Tymoteusz i Psiuńcio, Skrzydełka, Dawid Rubinowicz, Kazania świętokrzy­skie. W przygotowaniu Golem, Kaskaderzy literatury oraz Koniec świata. Zajęcia warsztatowe prowadzone są autorską metodą edukacyjną zwaną „dramartyzmem”, polegającą na treningu dziesięciu aspektów osobowości: koncentracji, zmysłów, fi­zyczności, mowy, wyobraźni, emocji, intelektu, wiary w siebie, energii życiowej i konsekwencji. Wykorzystane są różnorodne środki artystyczne: ruch, gest, muzyka, rekwizyty, kostiumy, ele­menty scenograficzne i inne. Metoda dramartyzmu przekłada się na wiedzę, otwartość, empatię, umiejętność pracy w grupie, kreatywność, odporność psychiczną, umiejętność radzenia so­bie w różnych sytuacjach. Fundacja Studio TM jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Prowadzi warsztaty kreatyw­nego kształtowania osobowości, warsztaty emisji głosu i dyk­cji, warsztaty kompetencji emocjonalnych, warsztaty z dramy i dramartyzmu. Dodatkowo organizuje zajęcia stricte teatralne: „ABC Teatru Lalek”; „ABC Teatru Dramatycznego”; „Sceniczne Gry Interpersonalne”; „Pantomima, czyli Teatr bez Słów”.