Off-Baza

Terminus A Quo


Siedziba: Nowa Sól
Rok założenia: 1976
Sala: Sala im. Ryszarda Cieślaka w Nowej Soli
Największa impreza: Spotkanie Teatru Otwartego – STO, od
1977 roku (z przerwami) 23 edycje
Dane kontaktowe: Terminus A Quo,
ul. T. Kościuszki 33 – I piętro, 67-100 Nowa Sól,
tel. 608 186 520,

http://terminusaquo.eu/teatr/


Początki teatru sięgają 1976 roku. Jego działalność na­wiązuje do praktyk teatralnych Teatru Laboratorium i Jerzego Grotowskiego. Założycielem teatru, a jednocześnie reżyserem wszystkich spektakli i autorem sporej ich liczby jest reżyser, au­tor, poeta i pedagog teatralny Edward Gramont.

Przez pierwsze trzy lata teatr działał w Zakładowym Domu Kultury Odra Nowosolskiej Fabryki Nici Odra w Nowej Soli. Po kilkakrotnych zmianach stałego adresu teatr wrócił do Nowej Soli 1 lipca 1981 roku, gdzie występował w Nowosolskim Domu Kultury Budowlani, przemianowanym następnie na Pa­nopticum. Od 10 czerwca 1994 roku teatr ma już swoją własną salę, która otrzymała imię Ryszarda Cieślaka, jednego z najwy­bitniejszych aktorów Teatru Laboratorium. Począwszy od 2005 roku teatr działa samodzielnie pod szyldem Nowosolskiego Alternatywnego Stowarzyszenia Artystów (NASA).

Pierwszym głośnym spektaklem teatru stał się zrealizo­wany w 1977 roku Skowyt (pierwotny tytuł – Ameryka). Grane w ciągu następnych trzydziestu lat przedstawienie w 2011 roku zdobyło Grand Prix Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Studenckich i Niszowych „Epizod” w Krakowie.

Świętujący w tym roku swoje czterdziestolecie teatr ma na koncie ponad dwieście czterdzieści premier. Zespół zagrał ponad trzy i pół tysiąca przedstawień. W tak bogatym dorobku znajdziemy zarówno działania performatywne, jak i spektakle uliczne, adaptacje poezji i widowiska plenerowe. Teatr nigdy nie stronił od eksperymentów i ciągle poszukiwał nowych moż­liwości odkrycia w aktorach ich własnych, bardzo osobistych sił twórczych.

Liczba aktorów, którzy w różnych latach byli związani z teatrem, przekroczyła pół tysiąca. Są wśród nich m.in. Ceza­ry Molenda, Eliasz Gramont, Wiesław Majos, Irena Kasprzak, Agnieszka Szczepanik, Agata Wojtkowiak, Marzanna Jasińska, Agnieszka Buczkowska, Tomasz Michniewicz, Zdzisław Grabow­ski, Katarzyna Mikołajczak, Aneta Sznajdrowska, Joanna Brzoza, Konrad Gramont, Katarzyna Brzoza, Magdalena Teszner, Joanna Pałka, Katarzyna Turok, Agnieszka Brzóz, Jakub Kapral, Justyna Stasik, Michał Kasprzak, Magdalena Różczka, Marta Rudziako­wicz, Przemysław Kubicki, Tomasz Foltyn, Anna Młynarczyk, Ag­nieszka Kołodyńska. Obecny repertuar to ponad sześćdziesiąt spektakli, dlatego skład zespołu jest bardzo płynny. Większość przedstawień to adaptacje kanonu literatury światowej. Wśród autorskich spektakli Gramonta znajdziemy następujące tytuły: Narzędzia tortur, Nowa sztuka zakopiańska, W labiryncie poszar­panych skał, Sysi, Zawołani, Daimonion, Węzeł gordyjski, Usta/ Lenia, Boski Fidel Castro, Derwisze, Laski, Szelestnica, Zabawa w czekanie na zabawę, Trzciny. Teatr występował na wielu festiwalach, zdobywając pre­stiżowe nagrody i wyróżnienia, wśród których są: I nagroda Ogólnopolskich Prezentacji Scen Plastycznych, wyróżnienie i nagroda publiczności IV Ogólnopolskiego Festiwalu Teatral­nego „Dionizje”, Grand Prix VI Ogólnopolskiego Festiwalu „Po­bocza Teatru”, I nagroda – Złamany Szlaban w kategorii off teatr XIX Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Bez Granic”.

Teatr prowadzi warsztaty, organizuje Spotkania Teatrów Alternatywnych oraz Turniej Poetycki o Pierścień Kingi i Gru­dniową Noc Teatralną.