Off-Baza

Teatr Automaton


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2005
Dane kontaktowe: teatr.automaton@gmail.com


Reżyserem i dramaturgiem Teatru Automaton jest Krzysz­tof Cicheński, reżyser operowy, doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w Katedrze Dramatu, Teatru i Widowisk. Grupa złożona jest z artystów, którzy tworzą teatr za­angażowany, chcąc przekraczać granice wytworzone przez społeczeństwo, negując stereotypy i schematy istniejące we współczesnym świecie. Ich spektakle za cel stawiają sobie po­budzenie do myślenia na temat historii – nie ludzkości, lecz ludzkiej, zadają pytania o sens istnienia (np. Seminaria im­manentnej wiosny według Strawińskiego/Roericha, 2011) czy o seksualność (Bachantki: Śmiech, skowyt i nowe Eleusis, 2016).