Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Radykalna Frakcja Medialna Mazut


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 1993
Dane kontaktowe: Pl. Kolegiacki 4/8, 61-841 Poznań
tel. 602 613 529, 604 157 242, rfmmazut@gmail.com


Teatr Radykalna Frakcja Medialna Mazut została założona w 1993 roku na złomowisku w Żninie przez architekta Pawła Hałaburdzina i psychologa Romana Andrzejewskiego. Działa w szeroko pojętym obszarze teatru alternatywnego. Anektuje pod swoje przedsięwzięcia przestrzenie zamknięte, klasyczne teatralne pudełka, pofabryczne hale i wszelkie przestrzenie poindustrialne, jak również przestrzeń miejską. Zwłaszcza upodobała sobie miejskie bramy… Wychodząc poza namacalną materię otoczenia RFM Mazut coraz mocniej wykorzystuje zdigitalizowaną przestrzeń współczesności, operując szerokim spektrum multimediów…Specyficzny rodzaj przekazu grupy opiera się na elementach plastycznych. Operuje przede wszystkim obrazem, emocją zawartą w symbolu czy dźwiękiem, który często wywołuje zawroty głowy i wymioty…

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

WQLWY Artist Group


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2018


Grupa teatralna założona w sierpniu 2018 roku przez totalnie niezależne osoby, patrzące na świat przez krzywe zwierciadło. Awangardowa kiedy trzeba, groteskowa – często, wqlwiona – zawsze! Nie mamy swojego miejsca, od czasu do czasu rezydujemy na Stacji Szamocin i w Republice Sztuki Tłusta Langusta w Poznaniu, działamy zaocznie i wieczorowo, a nie jesteśmy już studentami. Mimo wielu, różnych doświadczeń artystycznych członków grupy, w takim składzie działamy po raz pierwszy. Eksperyment w postaci połączenia tych przeróżnych osobowości zakończył się sukcesem – premierą spektaklu Kikiriki i powołaniem najbardziej wqlwionej, artystycznej grupy awangardowej. Jest to pierwsza produkcja WQLWY Artist Group i na pewno nie ostatnia. W przyszłości chcemy sięgnąć po literaturę polską – „Ferdydurke”. Forma, bo od tego zaczynamy w swojej pracy, nie przysłania nam treści, którą chcemy przemycić do umysłów widzów. Grupę tworzą dwie kobiety i trzech mężczyzn.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Mazowieckie Teatry Wielkopolskie

UM Foundation


Rok założenia: 2018
Dane kontaktowe: um.foundation.um@gmail.com


Urszula Bernat-Jałocha i Marcin Motyl przez wiele lat związani byli z Polskim Teatrem Tańca. Od 2018 roku zostali freelancerami i założyli fundację o nazwie UM Foundation. Została powołana przez artystów przede wszystkim do wspierania wszelkiej działalności na rzecz rozwoju, promocji kultury i sztuki w Polsce i poza jej granicami. Głównym celem fundacji jest wywyższanie godności człowieka za pomocą rozwoju twórczego potencjału. Poprzez twórcze kreacje, UM Fundation ma za zadanie inspirowania i upowszechniania postaw artystycznych i edukacyjnych oraz tworzenia warunków dla ich społeczno-kulturalnego oddziaływania. Urszula i Marcin to artyści tancerze nieustannie poszukujący dzisiejszej tożsamości teatru tańca. Mając za sobą wieloletnie doświadczenie pracy w zespołach instytucjonalnych, z polskim i zagranicznymi choreografami, Urszula i Marcin postanowili współpracować jako niezależni artyści, mocno czerpiąc z narzędzia improwizacji i pracy z publicznością. Tematem ich poszukiwań są relacje międzyludzkie we współczesnym świecie. Artyści pragną zaprosić widza do aktywnego uczestnictwa w procesie twórczym, poprzez umożliwianie jej posiadanego realnego wpływu na końcowy kształt tworzonych spektakli i działań.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

2u1 Theatre


Siedziba: Poznań
Dane kontaktowe: tel. 500 538 155, 2u1grup@gmail.com


Grupa teatralna, która skupia się na improwizacji i interakcji z widzem.

SPEKTAKLE

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Młody Teatr Ruchu


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2018
Dane kontaktowe: tel. 506 026 735, mlodyteatrruchu@gmail.com


Młody Teatr to autorska inicjatywa edukacyjno-artystyczna będąca wynikiem współpracy z grupą utalentowanych młodych ludzi z Poznania podczas międzynarodowej wymiany artystycznej. W Poznaniu wśród młodego pokolenia występuje potrzeba kreatywnego działania, zaspokojenia ciekawości, artystycznej komunikacji oraz bardziej dostępnej i pozaszkolnej formy edukacji taneczno-ruchowej. Młody Teatr ma na celu przełamanie skodyfikowanej formy nauczania, dając w ten sposób pełną wolność w wyrażaniu swoich osobowości ruchowych. Wyjście poza schemat artystycznej struktury społecznej i nieograniczanie potencjału młodych twórców prowadzić będzie do innowacyjnej metody ich rozwoju. 

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Skansen Teatralny


Siedziba: Czerwonak
Rok założenia: 2008


Skansen Teatralny powstał w 2008 roku. Skupia osoby dorosłe, pełne energii i chęci do twórczego spędzania wolnego czasu. Oprócz działania terapeutycznego, jakim jest tworzenie teatru, skupia się na tajnikach pracy warsztatowej aktora, poprawności artykulacyjnej, emisyjnej oraz dykcyjnej, na mowie ciała i modulacji głosu. Grupa tworzy  także akcje społeczno-kulturalnych dla dzieci i seniorów na terenie Gminy Czerwonak, poprzez popularyzację historii, tradycji regionu, rękodzieła oraz edukacji teatralnej. 

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr PAPA


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2009
Dane kontaktowe: ul. Półwiejska 45 Poznań,
akademiapapa@gmail.com


Akademia Sztuk Scenicznych PAPA organizuje warsztaty teatralne, przygotowuje spektakle, współpracuje z aktorami, reżyserami i wykładowcami z Polski i zagranicy. Co roku w warsztatach uczestniczy około 100 osób z całej Polski. Wszyscy aktorzy są absolwentami Akademii PAPA. Regularnie występują w spektaklach, prezentowanych również na festiwalach w Polsce oraz za granicą. Ideą teatru jest wykorzystywanie w spektaklach różnych form wyrazu scenicznego, łączenie ze sobą różnych gatunków teatralnych i technik aktorskich. Zespół wykorzystuje w swoich spektaklach elementy pantomimy, akrobatyki, kuglarstwa, teatru lalek, formy, tańca,śpiewu. Wybiera teksty ważne, poruszające znaczące tematy, istotne z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego. Szuka również piękna i estetyki.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Teatr pod Fontanną


Siedziba: Poznań
Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: Centrum Kultury Zamek,
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 


Teatr pod Fontanną to nieformalna grupa teatralna utworzona w ramach programu „Teatr powszechny” realizowanego przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu (całorocznego, autorskiego projektu performatywnego realizowanego od 2016 roku, złożonego z przedstawień tworzonych przez środowiska osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia czy status społeczny). Teatr pod Fontanną tworzą członkowie pracowni teatralnych działających przy „Domach pod fontanną” – dwóch ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Zrozumieć i Pomóc” zajmujących się rehabilitacją społeczno-zawodową osób po kryzysach psychicznych. Aktorzy Teatru pod Fontanną to osoby na co dzień nieobecne w kulturze i mające do niej utrudniony dostęp – ich twórczość ma źródło w arteterapii, lecz dzięki odpowiedniej opiece artystycznej Janusza Stolarskiego oraz produkcyjnym działaniom Centrum Kultury Zamek, nabiera wartości pełnoprawnego artystycznego przekazu, mówiącego o ważnych, uniwersalnych ludzkich problemach. 

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Nowi w Nowym


Grupa Nowi w Nowym im. Wojciecha Deneki

Siedziba: Poznań
Dane kontaktowe: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań, tel. 607 69 039, a.pawlowska@ckzamek.pl


Grupę Nowi w Nowym im. Wojciecha Deneki tworzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie” działającego w ramach Stowarzyszenia Na Tak. Zajęcia teatralne w „Przylesiu” prowadzi od 2006 roku terapeutka Hanna Rynowiecka. Są one jednym ze sposobów oddziaływania na stan świadomości uczestników – poprzez stwarzanie możliwości wchodzenia w różnorodne role (często niedostępne w ich życiu codziennym) i tym samym ćwiczenie niepoznanego dotychczas repertuaru zachowań i gestów. Grupę tworzy około 10 osób, które wspólnie pracują nad przygotowaniem spektaklu teatralnego: dokonują wyboru tematu, układają scenariusz, często też samodzielnie przygotowują kostiumy, rekwizyty i scenografię.

Od 2016 roku grupa współpracuje z Centrum Kultury Zamek w ramach projektu “Teatr Powszechny”.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Teatry Wielkopolskie

Grupa Teatralna Wikingowie


Rok założenia: 2013


Wikingowie to grupa teatralna stworzona przez mieszkańców Ośrodka dla Bezdomnych w Szczepankowie. Opiekę artystyczną nad jej działalnością objęła Dorota Abbe, aktorka Teatru Nowego w Poznaniu. Ich pierwszy spektakl – „Powrót Wikingów„ opowiadał o kolejach losu ludzi bezdomnych, o ich marzeniach i planach, o różnych przyczynach bezdomności. Drugi spektakl – „Nibylandia” mówił o wychodzeniu z bezdomności. „Sztama” to ich trzeci spektakl, wyprodukowany w ramach „Teatru powszechnego” – całorocznego, autorskiego projektu performatywnego realizowanego przez Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu od 2016 r., złożonego z przedstawień tworzonych przez środowiska osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na stan zdrowia czy status społeczny.

Grupa nie ma stałej siedziby. Próby i spotkania odbywają się w Ośrodku dla Bezdomnych, przy pracy nad dwoma pierwszymi spektaklami „przygarnął” ich Teatr Nowy w Poznaniu, przy ostatnim – CK Zamek. Odwołuje się głównie do teatru dokumentalnego, z bardzo wyraźnym rysem społecznym i edukacyjnym. Nie chce jednak być postrzegana wyłącznie przez pryzmat statusu społecznego jej członków, ucieka od banału i moralizatorstwa, dbając o poziom artystyczny spektakli i ciągły rozwój.

Materiał nadesłany.