Off-Baza

Nowi w Nowym


Grupa Nowi w Nowym im. Wojciecha Deneki

Siedziba: Poznań
Dane kontaktowe: Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań, tel. 607 69 039, a.pawlowska@ckzamek.pl


Grupę Nowi w Nowym im. Wojciecha Deneki tworzą uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej „Przylesie” działającego w ramach Stowarzyszenia Na Tak. Zajęcia teatralne w „Przylesiu” prowadzi od 2006 roku terapeutka Hanna Rynowiecka. Są one jednym ze sposobów oddziaływania na stan świadomości uczestników – poprzez stwarzanie możliwości wchodzenia w różnorodne role (często niedostępne w ich życiu codziennym) i tym samym ćwiczenie niepoznanego dotychczas repertuaru zachowań i gestów. Grupę tworzy około 10 osób, które wspólnie pracują nad przygotowaniem spektaklu teatralnego: dokonują wyboru tematu, układają scenariusz, często też samodzielnie przygotowują kostiumy, rekwizyty i scenografię.

Od 2016 roku grupa współpracuje z Centrum Kultury Zamek w ramach projektu “Teatr Powszechny”.

Materiał nadesłany.