Off-Baza

Graciarnia


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2009
Sala: ostatnio LostBar (ulica Szewska 20)
Aktualna liczebność zespołu: ok. 30
Dane kontaktowe: Praska 52, 30-322 Kraków,
tel. 515 245 291, teatr.graciarnia@gmail.com

https://www.facebook.com/TeatrGraciarnia


Teatr Graciarnia powstał z inicjatywy Tomasza Smykal­skiego jako Studencka Organizacja Politechniki Krakowskiej. Jego pierwotnym założeniem było zrzeszanie w celach współ­pracy artystycznej studentów Politechniki, lecz szybko okazało się, że garną się do niego także studenci z innych krakowskich uczelni wyższych. W rezultacie dziś Graciarnia ma w swoim gro­nie osoby z większości krakowskich uczelni.

W momencie powstania Graciarnia była jedyną grupą w Krakowie umożliwiającą występowanie na scenie młodym ludziom nieposiadającym wykształcenia w państwowych szko­łach artystycznych. Teatr do dziś nie posiada stałej siedziby, lecz mimo to gra repertuarowo od października do czerwca, wysta­wiając kilkanaście spektakli w miesiącu, najczęściej w Teatrze Praska 52 (do listopada 2014 r. Scena Tęcza), OFF Centrum, Śródmiejskim Ośrodku Kultury, Centrum Kultury Rotunda, a od sezonu 2015/2016 również w Kinoteatrze „Wrzos” na Podgórzu oraz w LostBar (ul. Szewska 20). Graciarnia pojawia się także na maratonach teatralnych organizowanych przez studenckie stowarzyszenie „All in UJ” oraz na ogólnopolskich festiwalach, gdzie regularnie zdobywa nagrody.

Teatr Graciarnia był inicjatorem takich przedsięwzięć jak Liga Teatrów Studenckich, wydarzenie integrujące teatry stu­denckie z całej Polski, oraz Centrum Teatrów Studenckich (we współpracy z PWST w Krakowie). W czerwcu 2015 r. członkowie teatru powołali do życia stowarzyszenie artystyczne Graciarnia­ne Inicjatywy Twórcze. Teatr systematycznie organizuje otwarte castingi aktorskie, członkiem zespołu może zostać każdy stu­dent.

Głównym reżyserem grupy jest Tomasz Smykalski. W re­pertuarze teatru odnajdziemy między innymi klasykę – Szeks­pira (Makbet, Makbet II), Calderóna (Księżniczka na opak odwró­cona), Słowackiego (Balladyna), polską dramaturgię (Czwarta siostra Głowackiego oraz Drugie danie Mrożka) oraz spektakle autorskie: popularny Miszmasz, Zabawne zabawy (inspirowa­ne filmem Funny Games Hanekego), No właśnie! na podstawie komediodramatu Tiramisu Joanny Owsianko czy spektakl Nik­towie napisany i wyreżyserowany przez Macieja Bałamuta. Gra­ciarnia stawia na lżejszy, komediowy ton. Nie unika fars: jednym z popularniejszych produkcji teatru jest Wszystko w rodzinie Raya Cooneya w reżyserii Smykalskiego.