Off-Baza

Art Dance Company


Siedziba: Kraków
Rok założenia: 2009
Sala: Scena Pod Ratuszem
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: tel. 503 546 195, artdancecompanylike@gmail.com

https://www.facebook.com/ArDanceCompany/


Art Dance Company powstał w ramach Baletu Krakow­skiej Akademii Tańca. Zespół kierowany przez choreografkę Małgorzatę Dorosiewicz-Witczak złożony jest z absolwentów KTT, Hochschule für Musik und Darstellende Kunst we Frankfur­cie oraz tancerzy z dyplomami Związku Artystów Scen Polskich. Spektakle wystawia w różnych przestrzeniach krakowskich teatrów. Scena Pod Ratuszem była miejscem, gdzie prezento­wał się przez dwa sezony artystyczne w ramach Krakowskiej Kameralnej Sceny Baletowej. Zespół regularnie bierze udział w Krakowskich Nocach Teatru, w Partyturze na Ciało i Ruch, występował też w ramach Sceny Tańca Współczesnego Mło­dych w krakowskim Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży. Tancerze Art Dance Company brali udział w wydarzeniach arty­stycznych takich jak Expo Lifestyle w Warszawie, Festiwal Salsa Crystal w Wieliczce, Śląski Ogród Sztuk w Koszęcinie, a także w licznych imprezach komercyjnych na terenie całej Polski. Zespół stale pracuje nad nowymi projektami i choreogra­fiami zarówno solowymi, jak i grupowymi. Artyści współpracują z Filharmonią Krakowską, Letnią Szkołą Tańca Współczesnego w Koszęcinie, Operą Krakowską czy też Baletem Dworskim „Cracovia Danza”. Spektakle Art Dance Company osadzone są w technice tańca współczesnego, jazzowego oraz klasycznego. Zespół bierze udział w warsztatach na całym świecie, podej­muje pracę z różnymi artystami, chętnie bierze udział w inter­dyscyplinarnych projektach kulturalnych i wydarzeniach arty­stycznych.

Główną choreografką Art Dance Company jest Małgorza­ta Dorosiewicz-Witczak. W jej choreografii powstały trzy pierw­sze spektakle zespołu: Momenty (2009), Dancework (2009) oraz My life, my love, and… (2011). W następnych latach mogliśmy oglądać: sześć przez trzy (2012; choreografia Katarzyny Pamuły, Bernadetty Zwierowskiej, Magdaleny Wołoch, Karoliny Skarżyń­skiej, Agnieszki Witalisz), Niesione słowem (2013; choreografia K. Pamuły, B. Zwierowskiej i Marty Pałki) oraz W pogoni za szczęś­ciem w choreografii Kingi Szablowskiej (2014).