Off-Baza

Grenda Magdalena, „Alternatywny słownik terminów treningu aktorskiego”

Magdalena Grenda, Alternatywny słownik terminów treningu aktorskiego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2017

Niewielka, lecz unikatowa publikacja Magdaleny Grendy, punktem wyjścia i bezpośrednim impulsem do napisania której, jak przyznaje autorka, posłużył jej udział w Akademii Teatru Alternatywnego. ATA to projekt nieformalnej, interdyscyplinarnej edukacji teatralnej, kierowanej przede wszystkim do liderów zespołów zaliczanych do nurtu teatru niezależnego. Zainicjowany został przez Daniela Jacewicza z Teatru Brama i kontynuowany we współpracy z Instytutem im. Jerzego Grotowskiego oraz Ośrodkiem Teatralnym Kana w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. Książka powstała na bazie notatek autorki ukazujących przebieg warsztatów, ich charakter oraz opis poszczególnych ćwiczeń, co ostatecznie przebrało formę lapidarnego słownika podstawowych pojęć, które przybliżają istotę różnych tradycji, pokoleń i języków teatralnych.