Off-Baza

Grupa Operowa Lakmé


Miejsce: Warszawa
Sala: bez stałej siedziby
Rok założenia: 2008
Aktualna liczebność zespołu: 10-15
Dane kontaktowe: tel. 609 296 564, nlipinska@grupalakme.eu

http://www.fundacjalakme.pl/


Grupa operowa założona przez byłego solistę Teatru Wielkiego Opery Narodowej i Teatru Muzycznego Roma – Grze­gorza Bayera. Poza spektaklami (autorskie przedstawienie Fry­deryku mój…, operetka I. Kálmána Księżniczka czardasza) w re­pertuarze grupy znajdują się także koncerty tematyczne (kameralne, muzyki oratoryjnej, Koncerty Chopinowskie, Koncert Mo­zartowski – w krainie Mozarta, Muzyka polska) oraz przedstawie­nia konstruowane na zasadzie przeglądów fragmentów innych dzieł (Wielkie arie operowe, Wielkie sceny operowe, Gdzie mieszka miłość – w krainie opery i operetki, Pokochać operę, Trójkąt stary jak świat). Grupa prowadzi działalność w ramach działalności Fundacji Lakmé-Art, budżet zasilają sponsorzy prywatni.