Off-Baza

Grupa Teatralna Nostress


Siedziba: Kielce
Rok założenia: 2009
Dane kontaktowe: ul. Jagiellońska 4, 25-334 Kielce,
tel. 41 368 46 48, fax 41 368 46 49, grupateatralnanostress@gmail.com


Grupa Teatralna Nostress powstała na przełomie marca i kwietnia 2009 roku przy III Liceum Ogólnokształcącym z Od­działami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kiel­cach. Obecnie grupa ma charakter otwarty: zrzesza zarówno uczniów i absolwentów, jak też osoby niezwiązane ze szkołą. Nostress traktują teatr jako sposób na rozwijanie własnych za­interesowań i umiejętności, kształtowanie osobowości. Ideą, która im przyświeca, jest twórcza aktywność pozwalająca na wyrażenie własnej interpretacji otaczającego świata. Twórcą i opiekunem Grupy Teatralnej jest nauczyciel języka polskiego Krzysztof Arendarski. Spotkania członków odbywają się w ra­mach prowadzonych przez opiekuna warsztatów teatralnych oraz prób przed poszczególnymi spektaklami.