Off-Baza

Kolektyw Kejos


Stowarzyszenie Kejos The-at-er

Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2004
Sala: „Fama” na Psim Polu we Wrocławiu
Aktualna liczebność zespołu: 14
Największa impreza: Środkowoeuropejskie Spotkania Teatralno-Cyrkowe
Dane kontaktowe: tel. 665 884 551, marta@kejos.org

http://kejos.org/


Stowarzyszenie Kejos The-at-er powstało w 2004 roku w ramach projektu performerki, aktorki, reżyserki, producentki i kuratorki artystycznej Marty Kuczyńskiej. Kejos według pomy­słu organizatorów ma wspomagać różne inicjatywy artystyczne promujące nowoczesną sztukę cyrkową w Polsce. W tym celu inicjatywa skupia niezależnych artystów, którzy tworzą przed­stawienia na pograniczu teatru ruchu i cyrku. Marta Kuczyń­ska, która ukończyła szkołę teatralną JAMU w Brnie na wydzia­le Aktorstwo komediowe – Klaunada, Teatr Ruchu i Film oraz Akademię Praktyk Teatralnych Gardzienice i Krakowską Szkołę Scenariuszową, w ramach inicjatywy Kejos została współtwór­czynią pierwszego w Polsce festiwalu teatralno-cyrkowego – Środkowoeuropejskich Spotkań Teatralno-Cyrkowe we Wrocła­wiu. Jest też kuratorem artystycznym Carnavalu Sztuk-Mistrzów w Lublinie.

Grupa Kejos The-at-er na różne sposoby promuje cyrk nie tylko jako formę sztuki, ale też styl życia i sposób na samodo­skonalenie się. Artyści Kejosu uprawiają żonglerkę, pantomimę, akrobatykę i prowadzą warsztaty z tych wszystkich rodzajów aktywności. W 2007 roku odbyły się premiery dwóch spektakli cyrkowo-teatralnych zespołu: MDM oraz Złodzieje. W 2014 teatr prezentuje O’Kejos Garbage Show w reżyserii Jacka Timingeriu i Marty Kuczyńskiej. W obsadzie znaleźli się: Hubert Żórawski, Katarzyna Donner, Sara Skrajna, Marta Kuczyńska. Grupa wy­stępuje w plenerze, w przedszkolach, szkołach, świetlicach. W 2009 roku Kejos The-at-er uczestniczył w polsko-francuskim projekcie Work in Progress Arts Meeting, odbywającym się na terenie Dolnego Śląska, w okolicach Srebrnej Góry. Udział w nim wzięło ponad 70 artystów z całej Europy. Stowarzyszenie jest też członkiem Cirkostrada Network.

SPEKTAKLE