Off-Baza

Prisma Artem/Teatr S-Tworzywo


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2004
Dane kontaktowe: prisma.artem.collective@gmail.com,
Sebastian Siepietowski, tel. 508 225 206, siepietowski.s@gmail.com,
Adrianna Górniak, tel. 505 002 926, gorniak.adrianna@gmail.com


Zespół rozpoczął działalność w Centrum Kultury Wroc­ław-Zachód jako Pro.scenium, aby w ciągu dwunastu lat, prze­szedłszy kilka przeobrażeń (m.in. w 2012 r. zmiana nazwy na “S-Tworzywo”), stać się grupą Prisma Artem o profilu teatral­no-muzycznym, poszerzonym o inspiracje plastyczne i archi­tektoniczne. Gospodarzem teatru jest Dom Kultury Bakara na Grabiszynku.

Skład zespołu to: Sebastian Siepietowski – inżynier archi­tekt, scenograf, projektant, grafik, absolwent Politechniki Wroc­ławskiej oraz Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Biblio­tekarzy we Wrocławiu (specjalizacja pantomima); Adrianna Górniak – od 2014 współautor i koordynator artystycznego programu teatru, niebawem kończy Uniwersytet Medyczny; Zuzanna Dzienniak – muzyk, studentka wiolonczeli na Akade­mii Muzycznej we Wrocławiu i WSUS w Poznaniu (kierunek me­nadżer kultury); Maciej Oktaba – student inżynierii środowiska, animator i wychowawca, z zamiłowania wodzirej i specjalista od oprawy technicznej, wieloletni członek Teatru Tańca Daw­nego Invenzione.

W latach 2004-2006 teatr (jako Grupa Teatralna Prosce­nium) skupiał młodzież gimnazjalną i pracował na autorskim repertuarze dramatycznym. Lata 2006-2010 (jako Teatr Pro.sce­nium) upłynęły pod znakiem teatru plastycznego, teatru ruchu, formy i wybranych gatunków teatru lalkowego. W tym czasie zrealizowano pięć spektakli: Kamień, Kwiaty, Nowe wyzwolenie wg Witkacego, Noc, która nie chciała się skończyć wg B. Schulza oraz (S)Tworzywo?. Ten ostatni był powrotem do repertuaru dramatycznego, a jednocześnie rozpoczynał kolejny etap pracy warsztatowej: metodę improwizacji teatralnej opartą na ruchu (od sezonu 2009/10). W oparciu o nią powstał spektakl Stacja 6 (2011). Od roku 2014 grupa prowadzi działania warsztatowe i animacyjne, proponując zajęcia dla dzieci, młodzieży, doro­słych jak i seniorów.

Wiele spektakli teatru wyreżyserowała Elwira Szwedo­-Mazurkiewicz: Sen o wolności, Kuglarze, Girls, Komedia krymi­nalna, czyli śmierć garderobianej, Kamień, Kwiaty, Nowe Wy­zwolenie według Witkacego, Noc, która nie chciała się skończyć, S-Tworzywo, Mensa Mensae, Kiedy byłem dziełem sztuki, Stacja 6; w reżyserii Sebastiana Siepietowskiego powstał Człowiek za dużo myślący (we współpracy z zespołem rockowym Katedra).