Off-Baza

Teatr Avatar


Siedziba: Legnica
Rok założenia: 2004
Największa impreza: Festiwal Arena Ognia oraz Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządowych Flop Show
Dane kontaktowe: ul. Św. Piotra 14, 59-220 Legnica,
tel. 794 376 462, olgapirecka@teatravatar.pl

https://teatravatar.pl/


W swym artystycznym dorobku Teatr Avatar, skupiający młodych miłośników teatru, tańca, cyrku, widowisk w świet­le UV oraz sztuki body painting, ma już ponad 400 występów w kraju i za granicą. Teatr brał czynny udział w imprezach towa­rzyszących takim uroczystościom jak otwarcie Młodzieżowych Mistrzostw Świata w Łucznictwie w Legnicy, Euro 2012 oraz Ceremonii Otwarcia Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016. W ramach ESK 2016 zespół zrealizował projekt „Mosty”.

Fundacja Avatar, założona w 2010 roku (prezesem jest Łukasz Zieliński), organizowała i współorganizowała Festiwal Arena Ognia oraz Festiwal Legnickich Organizacji Pozarządo­wych Flop Show. Wśród nagród zespołu znajdziemy I miejsce podczas Festiwalu Rytmu i Ognia Frog w Gdyni (2011), I miejsce na festiwalu Flames of the Night podczas 600-lecia bitwy pod Grunwaldem (2010) oraz II miejsce w finale Dolnośląskiej Ligi Talentów (2012).

Teatr Avatar ma w swym repertuarze spektakle z użyciem ognia (Fire Trio, Wygnańcy świata, Marionetki, Fototaksja) i świat­ła ultrafioletowego (Pieśń Bugajów), przedstawienia taneczne (Z mroku i Prawo dżungli), bajki dla dzieci (Niebieskie Słońce, Lucek i Pucek). Spektakle często pokazywane są na imprezach miejskich i firmowych, jednak zdecydowanie nie jest to jedyna sfera działania Avatara. Spektakl Obrócona w pył wystawiony został w ramach Dolnośląskiej Platformy Teatru na Olimpiadzie Teatralnej we Wrocławiu (2016). Fundacja Avatar prowadzi re­gularne zajęcia dla legnickiej młodzieży w ramach „Akademii Avatara” oraz organizuje warsztaty w takich dziedzinach jak akrobatyka (trenerzy Jacek Marks i Paweł Pater), taniec irlandz­ki (Małgorzata Szarycz), taniec współczesny (Ada Pankowska, Aneta Modelo Zwierzyńska), balet (Marta Brendel) oraz trenin­gi cyrkowe i zajęcia aktorskie (Joanna Gonschorek i Katarzyna Kaźmierczak).

W Legnicy – rodzimym mieście Avatara – dało się przez lata odczuć wzrost pozytywnej aury witalności dzięki działa­niom tego teatru w sferze ruchu, tańca i aktywności fizycznej młodych.