Off-Baza

Kompania Teatralna Mamro


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2004
Dane kontaktowe: tel. 502 901 316, grzegorzrzeka@gmail.com


Teatr działający przy Białołęckim Ośrodku Kultury jest jedną z grup składających się na Białołęckie Zagłębie Tea­tralne. Powstał jako oddolna inicjatywa młodzieży. Aktualnie zespół artystyczny rekrutuje się ze środowiska studenckiego (włączając w nie zarówno niedoszłych i byłych studentów, jak i tych z Uniwersytetu Trzeciego Wieku), zrzeszając przedstawi­cieli różnych zawodów. Kierownikiem artystycznym zespołu od chwili jego powstania jest Grzegorz Reszka, pracujący także w teatrach instytucjonalnych. W swojej twórczości Kompania Teatralna Mamro koncentruje się na stylistyce komediowo-ka­baretowej, nie unikając przy tym ambitnych propozycji reper­tuarowych. Teatr był wielokrotnie nagradzany na festiwalach i przeglądach w całym kraju (Biesiady Teatralne, PAKA), wystę­pował także na deskach teatrów repertuarowych i impresaryj­nych, m.in. w Lublinie, Rzeszowie i Warszawie. Poza spektakla­mi według scenariuszy Reszki (Epopeja, Grunwald 2000) zespół sięga także do dramatu współczesnego (Porucznik z Inishmore Martina MacDonagha, Dzieci zony Walerija Szergina), jak rów­nież do klasyki (Mąż i żona Aleksandra Fredry). W repertuarze teatru znajdują się zarówno spektakle wielkoobsadowe (Czer­wone nosy P. Barnesa), jak i bardziej kameralne (Grupa Laokoo­na T. Różewicza). Grupa utrzymuje się z budżetu Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz ze środków własnych.