Off-Baza

Kościański Teatr Kameralny


Siedziba: Kościan
Rok założenia: 2009
Dane kontaktowe: Kościański Teatr Kameralny,
ul. Mickiewicza 11, 64-000 Kościan, tel. 606 695 730, j.a.dodot@gmail.com


Kościański Teatr Kameralny jest kontynuatorem dzia­łającego od 1989 roku Teatru 112. Oba te teatry łączy postać Janusza Dodota, absolwenta warszawskiej Akademii Teatralnej, który tworzy swój oryginalny i autorski teatr od drugiej poło­wy lat 80. XX wieku. Zmiana nazwy wiąże się ze zmianą zasady działania. Dodot zrezygnował z zespołu teatralnego, nie ustala form i tematów, mając na względzie stałych artystów. Na pierw­szym miejscu stawia projekt, do którego zaprasza określonych twórców. W jego dorobku znajduje się przeszło sto pięćdziesiąt premier. Realizuje: spektakle dramatyczne, małe formy teatral­ne, spektakle plenerowe, widowiska historyczne, bajki, koncer­ty, kabarety, happeningi i akcje uliczne. Ciągle eksperymentuje z materią teatralną i jej konwencjami.

Obydwa teatry Janusza Dodota występowały na wielu festiwalach w Polsce, takich jak poznańska Malta, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora, warszawskie Zderzenia Te­atralne, Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Teatr bez granic” w Ząbkowicach Śląskich, zdobywając liczne nagrody i wyróż­nienia. Mieli także okazję zaprezentować się w Rosji, Niemczech i Francji.

Obecnie w skład zespołu wchodzą: Renata Majorek, Miro­sława Wojciechowska, Wioleta Szymkowiak, Krzysztof Bajsztok, Maciej Dodot, Mateusz Jurga, Przemysław Szwarc, Arkadiusz Wesołek, Tomasz Żurek. Pracują wspólnie nad komedią Być albo nie być, albo jeszcze inaczej… po polsku, której premiera ma się odbyć w lutym 2017 roku.