Off-Baza

Poniatowska Marta (red.), „Głosy czasu. Teatr Kana 25 lat”

Głosy czasu. Teatr Kana 25 lat, pod red. Marty Poniatowskiej, Studio 69, Szczecin 2005

Książka wydana z okazji 25-letniej rocznicy powstania Teatru Kana.Jest opowieścią założyciela, lidera i reżysera wszystkich spektakli Kany Zygmunta Duczyńskiego. Opowieścią o jego teatrze i dziesiątkach ludzi, w czyich biografiach ośrodek odegrał szczególnie ważną rolę. Zadecydował o ich karierze zawodowej, poszukiwaniach artystycznych, poglądzie na świat. Teatr Kana istnieje od 1979 roku i początkowo funkcjonował jako teatr studencki. Prawdziwe uznanie zdobył po wystawieniu spektakli Moskwa-Pietuszki (1989) i Noc (1993) na podstawie twórczości Wieniedikta Jerofiejewa. Obecnie ma własną stałą siedzibę, status instytucji kultury oraz bogate doświadczenie w organizacji wielu ważnych wydarzeń artystycznych. Książka jest próbą przybliżenia czytelnikowi podstawowych założeń twórczych szczecińskiej placówki. Nie stanowi podsumowania, jedynie opis i refleksję nad fragmentem przebytej drogi. Wydanie wzbogacone zostało pokaźną ilością czarno-białych zdjęć.