Off-Baza

Izdebska Karolina, „Przestrzeń i miejsce w praktyce artystycznej: socjologiczne studium przypadku”

Karolina Izdebska, Przestrzeń i miejsce w praktyce artystycznej: socjologiczne studium przypadku, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Humanistycznego US MINERWA, Szczecin 2015

Studium przypadku autorstwa Karoliny Izdebskiej, Adiunkta w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego, w swoich pracach badawczych zajmującej się przeważnie socjologią sztuki. W niniejszej książce skupia swoją uwagę przede wszystkim na tych działaniach artystycznych realizowanych w przestrzeni publicznej, które w głównej mierze skierowane są na poszukiwanie tożsamości oraz podtrzymywanie i odtwarzanie pamięci miejsca, jego „odczytywanie” i „przepisywanie” w kontekście przeszłości i teraźniejszości. Świetnym tego przykładem staje się akcja teatralna Moving! Weroniki Fibich, scenarzystki, reżyserki, poetki, twórczyni filmów dokumentalnych od 1998 roku związanej z Ośrodkiem Teatralnym Kana. Moving! rozgrywa w Niebuszewie, dzielnicy Szczecina, do której po drugiej wojnie światowej przybywa duża część nowych osadników, głównie Polaków i Żydów, wymieniających się w tym samym czasie z wysiedloną ludnością niemiecką.