Off-Baza

Sopocki Teatr Tańca


Siedziba: Sopot
Rok założenia: 1998
Dane kontaktowe: Sopocki Teatr Tańca, Teatr na Plaży, Al. Franciszka Mamuszki 2, 81-718 Sopot, tel. 504 302 449, 501243694, sopot.dance.theatre@gmail.com


Sopocki Teatr Tańca, jeden z najbardziej cenionych, uty­tułowanych i rozpoznawalnych teatrów tańca w Polsce, powstał w 1998 roku z inicjatywy Joanny Czajkowskiej oraz Jacka Kraw­czyka i do 2010 roku nosił nazwę Teatr Okazjonalny. 

Joanna Czajkow­ska, tancerka, choreograf, pedagog i teoretyk tańca, laureatka prestiżowych nagród w dziedzinie kultury i tańca oraz członek ZASP, związana była z Teatrem Patrz Mi Na Usta i Gdańskim Te­atrem Tańca Wojciecha Mochnieja. Jako niezależny choreograf zadebiutowała w 1997 roku. Jest twórczynią blisko pięćdziesię­ciu choreografii do przedstawień Teatru Okazjonalnego i So­pockiego Teatru Tańca. Współpracowała z teatrami w Polsce i za granicą, brała udział w licznych projektach krajowych i między­narodowych (między innymi w odbywającym się w pięciu kra­jach Eurodynamics). Jako pedagog technik tańca współczesne­go i poszerzania świadomości ciała pracuje według autorskiej metody. Jest dyrektorem zespołu STT.

Jacek Krawczyk, aktor, tancerz, pedagog i wykładowca akademicki tańca, był związany z Teatrem Ekspresji Wojcie­cha Misiury. Współpracował z wieloma teatrami alternatyw­nymi i instytucjonalnymi, między innymi z Teatrem Miejskim w Gdyni, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Teatrem Nowym w Słupsku, Bałtyckim Teatrem Tańca. W 2008 roku zrealizował spektakl Infanta dla niemieckiego Go­erlitz Tanz Theater.

Oprócz Czajkowskiej i Krawczyka zespół STT tworzą tan­cerki Barbara Pędzich, Joanna Nadrowska, Kalina Porazińska, Grażyna Słaboń i Dorota Zielińska.

Sopocki Teatr Tańca zrealizował do tej pory blisko pięć­dziesiąt przedstawień teatralnych, ostatnie z nich to 2TWARZE (2014) inspirowane ideą Teatru Okrucieństwa Antonina Artau­da, autoironiczna i autotematyczna Bajadera (2014), Essentia (2015), spektakl poruszający się wokół destrukcyjnych i kre­atywnych możliwości żywiołu, Octopus. Mów do mnie (2015) zrealizowany z udziałem Krzysztofa Leona Dziemaszkiewicza, inspirowane twórczością Samuela Becketta OHIO. Wszystko co widać (2015) oraz reinterpretujące twórczość Felliniego Coś pięknego z 2016 roku.

Przedstawienia STT charakteryzuje mocne osadze­nie w kontekstach kulturowych, które twórcy każdorazowo analizują i przetwarzają w obrębie danego spektaklu. Podej­mowany temat zawsze ma charakter swobodnej autorskiej impresji. Przedstawienia STT mają bardzo plastyczną formę, pieczołowicie wystylizowaną, a czasami – celowo przestylizo­waną. Koncepcja każdego z przedstawień zawsze oparta jest na nadrzędnej idei, temacie, do którego konstruowany jest ruch i choreografia.

STT współpracuje z szeregiem artystów; wśród nich są między innymi Monika Grzelak i Przemysław Wereszczyński, Iwona Gilarska, Maria Miotk, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz.

STT realizuje program edukacyjno-teatralno-taneczny „Spotkania ze sztuką tańca”, w ramach którego prowadzone są działania skierowane do zawodowych tancerzy, amatorów, prezentowane są spektakle teatralne wraz z merytoryczną obu­dową w postaci dyskusji ze specjalistami. W STT prowadzone są warsztaty tańca współczesnego z elementami sztuk walki oraz warsztaty poszerzania świadomości ciała.

SPEKTAKL