Ciechowicz J., Żurowski A. (red.), „Gdańskie teatry osobne”

Gdańskie teatry osobne, pod red. Jana Ciechowicza i Andrzeja Żurowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000 Praca zbiorowa pod redakcją Jana Ciechowicza, wybitnego teatrologa i literaturoznawcę, profesora nauk humanistycznych związanego z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, oraz Andrzeja Żurowskiego, profesora akademickiego, przez dwadzieścia lat pełniącego funkcję wiceprezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych.  Wśród autorów tomu znajdziemy takich …

Ciechowicz J., Żurowski A. (red.), „Gdańskie teatry osobne” Read More »