Kategorie
Lubuskie Teatry

Teatr BABA


Siedziba: Gorzów Wielkopolski
Rok założenia: 2016
Sala: Miejskie Centrum Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 8
Dane kontaktowe: ul. Żelazna 10/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. 570 229 735, julia.adamczyk@spoko.pl


Teatr Baba został założony w 2016 roku przez pochodzą­cą z Gorzowa Julię Adamczyk, która przez pięć lat była związa­na ze Studiem Teatralnym przy Teatrze Osterwy, a następnie przyłączyła się do grupy teatralnej Konrada Stali w Grodzkim Domie Kultury.

Istniejący od tak niedawna zespół ma w swoim repertua­rze już dwa zrealizowane przedstawienia: Letarg oraz Cwaniary. Pierwszy z nich był spektaklem autorskim Katarzyny Kałuskiej. Drugi wyreżyserowała Julia Adamczyk. Jednak w Teatrze Baba wyraźnie stawia się na pracę zespołową. Jak twierdzi założy­cielka, projekt powstał z silnej potrzeby głosu kobiet we współ­czesnym świecie. Dlatego w przedstawieniach śmiało ekspery­mentuje się z formą i treścią, tworząc obraz skomplikowanej sytuacji kobiet w realiach XXI wieku.

Teatr Baba został wyróżniony na VIII Ogólnopolskim Fe­stiwalu Monodramów i Teatrów Małych Form „Bamberka 2016”. Obecnie wstęp na przedstawienia, które najczęściej odbywa­ją się w Miejskim Centrum Kultury, jest darmowy. Teatr wciąż poszukuje własnej przestrzeni. W skład zespołu wchodzą: Julia Adamczyk, Katarzyna Kałuska, Kornelia Florczak, Maja Powal­ska, Justyna Streichsbier, Magdalena Kekenmeinster, Sylwia Saczkowska, Olaf Bosiak.

SPEKTAKLE

Kategorie
Lubuskie Teatry

Teatr Kreatury


Siedziba: Gorzów Wielkopolski
Rok założenia: 1992
Sala: sala widowiskowa Barlineckiego Ośrodka Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 40
Największa impreza: Barlineckie Lato Teatralne
Dane kontaktowe: Teatr Kreatury, ul. Kruczkowskiego 6/5, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kreatury@interia.pl

http://teatrkreatury.przemekwisniewski.pl/


Stowarzyszenie Teatr Kreatury, które dawniej nosiło nazwę Teatru Małych Form „Truskaweczki”, zostało założone w 1992 roku przez reżysera Przemysława Wiśniewskiego. Od tego czasu zespół związany jest z Grodzkim Domem Kultury. W większości tworzą go studenci.

W 1997 roku Teatr Kreatury we współpracy z teatrem francuskojęzycznym działającym przy IV LO w Gorzowie na podstawie Teatrzyku Zielona Gęś Gałczyńskiego zrealizował spektakl Lui et Elle – l’art de vie ou la fin fatale d’une mauvaise piece (On i ona – sztuka życia albo fatalny koniec złej sztuki, reż. P. Wiśniewski). Przedstawienie zdobyło Grand Prix na II Festiwalu Licealnych Teatrów Francuskojęzycznych w Poznaniu. Teatr Kre­atury brał udział w takich przeglądach teatralnych i festiwalach jak Reminiscencje Teatralne w Krakowie, „Maski” w Poznaniu, Łódzkie Spotkania Teatralne, „Kontrapunkt” w Szczecinie, OFF Konfrontacje w Lublinie i Gardzienicach. Reprezentował też Pol­skę na Międzynarodowym Festiwalu Festiwali w Quebecu (Ka­nada). Spektakl Radosny żywot głupka na podstawie powieści Krzysztofa Jaworskiego w 2002 roku zdobył Orfeusza na Mię­dzynarodowym Festiwalu Teatralnym Malta w Poznaniu. Dwa lata później na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Jednego Aktora w Moskwie został zaprezentowany monodram teatru pt. Dziewictwo.

Od sierpnia 2001 roku przy teatrze działa grupa happe­ningowa Wesołe Miasteczko. Ma na swoim koncie już ponad dwadzieścia akcji ulicznych, które komentują wydarzenia lokalne. Na przykład zespół przyłączył się do obrony Łaźni Miejskiej i baru mlecznego „Agata”. Nie stroni też od tematów politycznych. Dowodem tego „obchody” dwudziestej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego wspierane przez twórcę Po­marańczowej Alternatywy Waldemara „Majora” Fydrycha oraz happening Pojedynek (G. Bush a S. Husajn), jako reakcja na roz­poczęcie wojny w Iraku.