Off-Baza

Teatr BABA


Siedziba: Gorzów Wielkopolski
Rok założenia: 2016
Sala: Miejskie Centrum Kultury
Aktualna liczebność zespołu: 8
Dane kontaktowe: ul. Żelazna 10/1, 66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. 570 229 735, julia.adamczyk@spoko.pl


Teatr Baba został założony w 2016 roku przez pochodzą­cą z Gorzowa Julię Adamczyk, która przez pięć lat była związa­na ze Studiem Teatralnym przy Teatrze Osterwy, a następnie przyłączyła się do grupy teatralnej Konrada Stali w Grodzkim Domie Kultury.

Istniejący od tak niedawna zespół ma w swoim repertua­rze już dwa zrealizowane przedstawienia: Letarg oraz Cwaniary. Pierwszy z nich był spektaklem autorskim Katarzyny Kałuskiej. Drugi wyreżyserowała Julia Adamczyk. Jednak w Teatrze Baba wyraźnie stawia się na pracę zespołową. Jak twierdzi założy­cielka, projekt powstał z silnej potrzeby głosu kobiet we współ­czesnym świecie. Dlatego w przedstawieniach śmiało ekspery­mentuje się z formą i treścią, tworząc obraz skomplikowanej sytuacji kobiet w realiach XXI wieku.

Teatr Baba został wyróżniony na VIII Ogólnopolskim Fe­stiwalu Monodramów i Teatrów Małych Form „Bamberka 2016”. Obecnie wstęp na przedstawienia, które najczęściej odbywa­ją się w Miejskim Centrum Kultury, jest darmowy. Teatr wciąż poszukuje własnej przestrzeni. W skład zespołu wchodzą: Julia Adamczyk, Katarzyna Kałuska, Kornelia Florczak, Maja Powal­ska, Justyna Streichsbier, Magdalena Kekenmeinster, Sylwia Saczkowska, Olaf Bosiak.

SPEKTAKLE