Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Kobito RakugoSiedziba: Wrocław
Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: Anita Jakubik 790-369-541,
Rafał Iwanecki 570-219-878, kobito.rakugo@gmail.com


Rakugo, to japoński teatr jednego aktora, gdzie rakugo-ka (inaczej gawędziarz) siedzi na podwyższeniu zwanym kōza i opowiada w pozycji siedzącej, długą i najczęściej zabawną historię używając tylko dwóch rekwizytów: wachlarza (sensu) i kawałka materiału (tenugui). Historia ta jest dialogiem pomiędzy dwoma lub więcej bohaterami, w której gawędziarz płynnie przechodzi z jednej postaci do drugiej, zmieniając ton oraz barwę głosu, mimikę i przede wszystkim kierunek wypowiedzi.

Jesteśmy dwójką pasjonatów japońskiego teatru jednego aktora – rakugo, którzy za cel obrali sobie propagowanie tej formy sztuki w Polsce. Mieliśmy okazję występować na licznych konwentach oraz festiwalach związanych z kulturą japońską, m.in. Festiwal Fantastyki Pyrkon w Poznaniu, Nami Airando we Wrocławiu, Animatsuri w Warszawie, czy Festiwal Literatury “Preteksty” w Gnieźnie.

W naszym repertuarze znajdują się takie klasyczne historie jak: Bóg Śmierci, Shibahama, Biały lew, Nauka ziewania, Straszne manju, czy Samuraj.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Kolektyw Kobietostan


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: kolektyw.kobietostan@gmail.com


Kolektyw Kobietostan to nieformalna grupa złożona z artystek i działaczek społecznych, której działalność wyrasta z niezgody na marginalizację społecznąkobiet ze środowisk defaworyzowanych i ich głosów, promując równouprawnienie, umocnienie i siłę kobiet funkcjonujących poza główną tkanką społeczną. Kolektyw powstał z inicjatywy wrocławskiej aktorki i działaczki społecznej Agnieszki Bresler, która od 2012 roku współtworzy i współprowadzi we Wrocławiu projekty teatralne skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Druga edycja projektu Kobietostan (2017), połączyła tworzące główny trzon Kolektywu Agnieszkę Bresler, reżyserkę Joannę Lewicką, dramaturżkę Magdalenę Mróz oraz fotografkę PaulinęAnnę Galanciak. Artystki przeprowadziły cykl spotkań i warsztatów w Areszcie Śledczym Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu, Zakładzie Karnym w Krzywańcu, Schronisku św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet oraz Fundacji Opieka i Troska, które stanowiły punkt wyjścia do powstania spektaklu.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Teatr Odnaleziony


Siedziba: Jelenia Góra
Rok założenia: 2007
Dane kontaktowe: ul. Bankowa 28/30, 58-500 Jelenia Góra,
tel. 508 192 261, teatr@teatrodnaleziony.pl


Teatr Odnaleziony jest wypadkową dwóch czynników. Jednym z nich jest jego twórca – Łukasz Duda. Drugim, jest miejsce, w którym się znajduje. Choć nie zawsze lokalność jest w sposób jawny wyeksponowana w spektaklach, to na pewno podobne sztuki nie urodziłyby się nawet w mieście zbliżonym do Jeleniej Góry. W dusznym i często klaustrofobicznym klimacie teatralnym Jeleniej Góry, Teatr Odnaleziony jest powiewem świeżego powietrza. Stanowi miejsce otwarte dla młodych ludzi, ale nie tylko. Nie jest hermetyczny, ale też nie proponuje banalnych fabuł, które mają wyłącznie ściągnąć jak najwięcej ludzi. Teatr Odnaleziony jest niepowtarzalnym projektem, który na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. – Kamil Radomski

Materiał nadesłany.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Studio Kokyu


Siedziba: Wrocław
Dane kontaktowe: tel. 577 160 776, studiokokyu@gmail.com


Studio Kokyu jest projektem edukacyjno-badawczym. W pracy przyświeca nam idea teatralnego laboratorium, w którym poddajemy badaniu nasze intuicje, dotychczasowe doświadczenia oraz narzędzia. Bardzo istotną kwestią jest dla nas etos zespołu teatralnego, dzielącego się swoimi doświadczeniami, nawzajem edukującego, biorącego na siebie odpowiedzialność za pracę. Zespołu, który w perspektywie kilkuletniej, regularnej praktyki, stwarza sobie możliwość wypracowania swoistego języka, jak i metodyki pracy. Kluczowym zagadnieniem dla Studia Kokyu , pozostaje pytanie o trening i praktykę.

Ważnym aspektem pracy studia jest idea dzielenia się wspólną pracą w zespole – szukania inspiracji, motywacji i ścieżek rozwoju. To mały krok między doświadczeniem nabytym na warsztatach a regularną pracą w bardzo określonej strukturze.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Niezależna Manufaktura Taneczna


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2000
Dane kontaktowe: tel. 666 533 665, cia@cia.wroclaw.pl


Zespół pracuje w oparciu o technikę tańca współczesnego, jazzowego i improwizację, często wzbogacając ruch elementami akrobatycznymi i pantomimą. Projekty, które przedstawia, stanowią etiudy taneczne, w których tancerze na kanwie różnorodnych historii prezentują własne kreacje aktorskie i umiejętności w zakresie współczesnych form ruchu czyniąc spektakle zdarzeniami teatralnymi, wzbudzając zainteresowanie widzów i wzbogacając ofertę imprez artystycznych we Wrocławiu. Działają od 2000 roku, zapraszając do projektów, które mają przyjemność prezentować szerokiej widowni młodych artystów, muzyków, aktorów, performerów,fotografów, filmowców, autorów tekstów, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, co umożliwia nam niezmiennie urozmaicanie oferty. To teatr dla osób pragnących przeciwstawić się narastającej fali komercjalizacji.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

ProtoCiało


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2016


ProtoCiało powstało i przejęło nazwę po realizacji projektu w ramach wrocławskiego programu „Miasto Przyszłości” Edwina Bendyka (2016). Kontynuuje początkową ideę, jaką jest zatarcie granic między klasycznie rozumianymi kategoriami pełno- i niepełnosprawności. Program działań obejmuje tancerzy pełnosprawnych oraz osoby o ograniczonej mobilności, a także seniorów, co stanowi oryginalną etykietę grupy. Grupa ma głęboką potrzebę pokonywania barier społecznych i architektonicznych oraz budowania relacji z drugim człowiekiem. Spotyka się, aby poszukiwać nowych jakości w swoich ciałach dzięki technikom ruchu autentycznego, kontakt improwizacji, tańca współczesnego i animal how. Głównym narzędziem pracy jest improwizacja taneczna w przestrzeni architektonicznej. ProtoCiało celuje w rozwój przez organizowanie regularnych warsztatów w zakresie teatru, nowego cyrku i tańca.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Teatr Polski w Podziemiu


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2016
Dane kontaktowe: tpl.podziemie@gmail.com


Najpierw 1 września 2016 r., czyli pierwszego dnia pracy nowego dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu, powstał fanpage „Teatr Polski – w podziemiu / Polski Theatre in the underground”.  Podziemie wyraźnie zaistniało w przestrzeni kulturalnej Wrocławia, przygotowując do sierpnia 2017 roku 7 performansów. Współtworzyli je reżyserzy: Michał Borczuch, Paweł Świątek, Łukasz Twarkowski, Sebastian Majewski i Oskar Sadowski oraz plejada wspaniałych wspierających naszą ideę aktorów. W październiku 2017 roku premierą Państwa wg Platona w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego wkroczyliśmy w kolejny etap, tworzenia nowej repertuarowej sceny teatralnej Wrocławia: Teatru Polskiego w podziemiu.

Teatr ten jest kontynuacją drogi twórczej, jaką podążał Zespół T[pl przez dekadę 2006–2016. Ich imperatywy to: wolność tworzenia, przygotowywanie spektakli na najwyższym poziomie artystycznym i dialog z publicznością. Od maja 2019 posiadają swoje stałe miejsce, którym jest PIEKARNIA we Wrocławiu.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

LALE.Teatr


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2012


Zabawa, prostota, kolaż, bliski kontakt z widzem, przedmiot, forma i szeroko rozumiany teatr animacji – oto język, którym LALE.Teatr wyraża się na scenie.

Materiał nadesłany.

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

TeatrOstoja


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 2015 
Dane kontaktowe: sekretariat@ostoja.org.pl


TeatrOstoja to zespół teatralny działający od roku 2015 przy Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Ostoja” pod kierunkiem reżyserki teatralnej Agnieszki Bresler i dramaturga Sebastiana Kostery. Spektakle zespołu prezentowane były we wrocławskich teatrach i domach kultury (Centrum Inicjatyw Artystycznych, Centrum Kultury AGORA, Wrocławski Teatr Lalek, IP Studio) oraz na 2. Festiwalu Dolnośląskich Teatrów Offowych ZWROT.

Stowarzyszenie „OSTOJA” na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami powstało w 1993 roku z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci z dysfunkcjami układu nerwowego. Zrzesza rodziców (opiekunów) dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz pracującą z nimi kadrę specjalistyczną z miasta Wrocławia i Dolnego Śląska. Jako główny cel swojej działalności Stowarzyszenie przyjęło prowadzenie działań zmierzających do stworzenia równych praw i szans życiowych w społeczeństwie dla rodzin wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną, zwłaszcza w zakresie rehabilitacji, terapii, edukacji i wychowania.

Materiał nadesłany.

SPEKTAKLE

Kategorie
Dolnośląskie Teatry

Zespół DyplomATA


Siedziba: Szczecin, Poznań, Wrocław
Rok założenia: 2016


Zespół stworzyli trzej aktorzy teatru alternatywnego: Davit Baroyan, Dominik Smaruj, Hubert Kożuchowski podczas projektu Akademii Teatru Alternatywnego. Nazywają się dyplomATAmi, wędrownymi głosicielami historii. Poszukują harmonii między między sceniczną opowieścią a doświadczeniami widza. Zależy im na ukazywaniu prawdy – scenicznej, życiowej, osobistej i uniwersalnej. 

Dominik Smaruj – współtwórca, scenarzysta i aktor szczecińskiego Teatru Nowego (dawniej Teatru Na Chwilę). Absolwent kulturoznawstwa. Ukończył Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Występował m.in. na deskach: Teatru Ósmego Dnia w Poznaniu, Instytutu Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, w Irlandii, Niemczech, na Ukrainie, jak i w szczecińskich barach, na przystankach, czy w prywatnych mieszkaniach.

Davit Baroyan – aktor, Ormianin urodzony w Erewaniu – od 1994 roku mieszka w Polsce. W latach 2007-2012 pracował z opolskim teatrem Piktogram. W latach 2010 – 2012 współpracował z goleniowskim teatrem Brama biorąc udział w spektaklu Apoteoza – Uczucie w dźwięku. Licencjonowany dziennikarz oraz absolwent  Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy  o specjalizacji teatralnej we Wrocławiu. Ukończył Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Związany był też z Teatrem  ZAR jako muzyk/aktor.  

Hubert Kożuchowski – aktor, animator kultury. Ukończył Studio Aktorskie Teatru Porywacze Ciał oraz Akademię Teatru Alternatywnego w ramach ESK 2016. Współpracował z Teatrem Porywacze Ciał, Interdyscyplinarną Grupą Teatralna ASOCJACJA 2006, Teatrem Ba-Q, Teatrem Tańca Koinspiracja, Studiem Teatralnym Blum. Twórca Festiwalu Wilda w ruchu.

Materiał nadesłany.