Off-Baza

Teatr Alatyr


Miejsce: Warszawa
Rok założenia: 2014
Dane kontaktowe: Jakub Kasprzak, tel. 609 213 007, kontakt@teatralatyr.pl


Teatr Alatyr powstał jako nieformalna grupa kilkorga twórców teatralnych, których związała wspólna praca. Dziś to w pełni profesjonalny i niezależny teatr. Nazwa Alatyr pocho­dzi ze słowiańskiej mitologii – jest to magiczny kamień, który zawiera w sobie mądrość i harmonię. Twórcy odnajdują się w różnych konwencjach, estetykach i formach. Ważne są dla nich ciągła nauka i rozwój oraz kontakt z widownią, dla któ­rej teatr jest spotkaniem. W swoich sztukach wykorzystują grę psychologiczną i formalną, ekspresję fizyczną i animację lalek, plastykę sceniczną i muzyczność spektakli. Chętnie nawiązują do tradycji teatru wędrownego i docierają do społeczności lo­kalnych. Ważnym punktem ich działalności jest też umożliwia­nie pracy i rozwoju wchodzącym na rynek artystom.

Od momentu powstania grupa wzięła udział w blisko 20 festiwalach teatralnych, przeglądach i konkursach (w tym w Międzynarodowym Festiwalu Animo, Festiwalu Szekspirow­skim czy Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczes­nej), zdobywając nagrody m.in. na katowickich Interpretacjach czy ostrowskim OFTeN-ie. Teatr Alatyr występował w Danii i na Słowacji. Poza spektaklami grupa prowadzi też warsztaty tea­tralne dla młodzieży. Obecnie w repertuarze posiada 7 spek­takli, zarówno dla dorosłych, jak i dzieci: Skończyły nam się dni (2014), Soup City. Ostatnia sprawa Charliego Brokuła (2015), Trzej muszkieterowie (2016), Camelot (2016), Kruk (2016), Lena, księż­niczka niczego (2016), Rokcy Babloa (2017). Wśród nagród grupa ma na swoim koncie: II miejsce oraz Grand Prix Loży Teatrów Niezależnych na XVIII Festiwalu Teatrów Niezależnych „Garde­roba” (2017), nagrodę główną i publiczności w konkursie Ob­serwatorium Artystyczne Entreé Teatru Rozrywki w Chorzowie (2016), I nagrodę Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Nieza­leżnych w Ostrowie Wielkopolskim (2016) i Mały Laur Konrada Festiwalu Sztuki Reżyserskiej Interpretacje / Teatr Dzielnicowy (Katowice 2015).

Od 2015 roku Teatr posiada osobowość prawną jako fundacja, jest beneficjentem dotacji MKiDN w priorytecie In­frastruktura i stale współpracuje z zaprzyjaźnioną firmą produ­cencką Klica Productions. Teatr Alatyr nie ma własnej siedziby, działalność finansuje ze środków pozyskiwanych z domów i centrów kultury, grantów, środków własnych, opłat za war­sztaty i bilety na spektakle.