Off-Baza

Teatr Arka


Siedziba: Wrocław
Rok założenia: 1992
Sala: Teatr Arka przy ulicy Menniczej 3 we Wrocławiu
Aktualna liczebność zespołu: 9
Dane kontaktowe: ul. Mennicza 3, 50-057 Wrocław,
tel. 71 723 78 03, 71 707 02 59, 500 423 919,
teatr@teatrarka.pl

http://teatrarka.pl/pl/


Teatr Arka został założony w 1992 roku z inicjatywy aktorki Teatru Współczesnego we Wrocławiu Renaty Jasińskiej, która obecnie jest dyrektorką placówki. Współzałożycielami byli jej koledzy – Andrzej Nowak i Bogdan Michalewski, obecnie dyrektor Teatru na Bruku. Przez pierwsze lata teatr, nie mając własnej przestrzeni scenicznej, występował we wrocławskim Klubie Garnizonowym przy ul. Pretficza, w Klubie Związków Twórczych, w Czarnym Salonie i we wrocławskich szkołach. Dlatego rok 1997 można uznać za drugi początek teatru. Wte­dy do zespołu dołączył absolwent Studium Aktorskiego Cours Florent w Paryżu, aktor niezależnego teatru w Burgundii i wielki pasjonat Grotowskiego – Alexandre Marquezy. Teatr zaadapto­wał wówczas przestrzeń w kamienicy przy ul. Menniczej, gdzie daje przedstawienia po dzień dzisiejszy.

Począwszy od 2002 r. Teatr Arka prowadzi działalność te­rapeutyczną i edukacyjną. Współpracuje ze szpitalami psychia­trycznymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, ośrod­kami dla dzieci niepełnosprawnych oraz z zakładami karnymi zarówno we Wrocławiu, jak i w Lubiążu, Stroniu Śląskim i Bo­lesławcu. W teatrze powstają spektakle dla dzieci, młodzieży szkolnej, ale także i dorosłych. W przedstawieniu Kuglarze Pana Boga po raz pierwszy obok zawodowych aktorów wystąpiły osoby niepełnosprawne. Od tego czasu nowi adepci Arki stali się ważną częścią zespołu, pojawiając się prawie we wszystkich premierach.

Teatr uczestniczył w wielu festiwalach krajowych i za­granicznych (Francja, Włochy, Szkocja i Wielka Brytania). Na­gradzany był m.in. na XVI Międzynarodowym Festiwalu Dzieci i Młodzieży Korczak 2012, II Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Alternatywnych w Warszawie 2005, II Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Alternatywnych w Warszawie 2005 (na obu ostatnich konkursach nagrody zdobywał spektakl Kuglarze Pana Boga). W roku 2013 Renata Jasińska otrztymała Złotą Odznakę Ho­norową „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego” oraz Europejską Nagrodę Obywatelską i Nagrodę Miasta Wrocławia.Obecnie Teatr Arka tworzą: Renata Jasińska-Nowak, Ale­xandre Marquezy, Agata Obłąkowska-Woubishet, Beata Lech­-Kubańska, Jan Kot, Andrzej Kusiak, Anna Rzempołuch, Alicja Idasiak, Marek Trociński. W repertuarze grupy znajdziemy takie przedstawienia jak: Inka, Mały Książe, Zapomniane zabawki dzie­ci Katynia, Shirley Valentine, Król Maciuś Pierwszy i wrocławskie krasnale, Statek szaleńców i inne. Spektakl Mały Książę wysta­wiany był w ramach Dolnośląskiej Platformy Teatru podczas Olimpiady Teatralnej 2016 we Wrocławiu.